Politic

LIVE! Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară! Iată ce subiecte vor dezbate deputații

Pinterest LinkedIn Tumblr

Telegraph.md transmite live ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi a ședinței se află 29 de subiecte.

 

 

1. Proiectul legii contabilității

2. Proiectul legii privind delimitarea proprietății publice
3. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.6; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – Capitolul III, art.83, anexa nr.3, anexa nr.15
4. Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați
6. Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate – art.14; Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.7, 36)
7. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.1245’1; Legea cu privire la ipotecă – art.27)
8. Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.5, 6, 15, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
9. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018
10. Proiectul legii privind auditul situațiilor financiare
11. Proiectul legii pentru ratificarea Acorului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord
12. Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind piața de capital – art.11’1; Legea instituțiilor financiare – art.15, 15’6)
13. Proiectul legii pentru completarea Legii nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.54’1)
14. Proiectul legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară
15. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la leasing – art.2, 5’1; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6; ș.a.)
16. Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică
17. Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor
18. Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor
19. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența microfinanciară pentru Republica Moldova
20. Proiectul legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
21. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.18, capitolul 9 din Titlul III, 63, ș.a.; Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Codul vamal – art.130’8; ș.a.)
22. Proiectul legii pentru completarea Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.16)
23. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018
24. Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
25. Proiectul de hotărîre privind numirea în funcție de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
26. Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
27. Proiectul de hotărîre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor
28. Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție
29. Proiectul de hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
loading...

Comments are closed.