Politic

LIVE! Ședința Guvernului Republicii Moldova: Agenda cabinetului de miniștri

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ședința Guvernului Filip din 20 decembrie 2017 – LIVE

Agenda cabinetului de miniștri
Cu privire la cadre
Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului – dna S.Grigoraș
Cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018 – dna M.Babuc
Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile educației, culturii, științei, tineretului și sportului, întocmit la Chişinău la 6 noiembrie 2017 – dna M.Babuc
Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora – dna M.Babuc
Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 – dl V.Cebotari
Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației – dl O.Calmîc
Cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park” – dl O.Calmîc
10 Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului – dl O.Armașu
11 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – dl A.Jizdan
12 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar,întocmit la Chişinău la 24 aprilie 2017 şi la Baku la 12 iunie 2017 – dl E.Sturza
13 Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice – dl M.Balan
14 Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora – dl M.Balan
15 Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022 – dl V.Bîtca
16 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2010 – dl O.Calmîc
17 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii – dna S.Grigoraș
18 Cu privire la aprobarea Mecanismului naţional de gestionare unitară şi coerentă a situaţiei în eventualitatea unui aflux sporit de străini – dl A.Jizdan
19 Pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia Casei de Creaţie în mun. Comrat, UTA Găgăuzia – dna M.Babuc
20  Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă – dl O.Armașu
21 Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 – dl O.Armașu
22 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – dl O.Armașu
23 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – dl O.Armașu
24 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 – dl O.Armașu
25 Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” – dl O.Armașu
26 Privind alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Guvernului – dl O.Armașu
27 Privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie – dl O.Armașu
28 Cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate – dl O.Armașu
29 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – dna S.Grigoraș
30 Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 30 august 2017 – dna M.Babuc
31 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – dl V.Bîtca
32 Secrete 
loading...

Comments are closed.