Politic

LIVE! Ședința Guvernului Republicii Moldova: Ce subiecte dezbate azi cabinetul de miniștri condus de Pavel Filip

Pinterest LinkedIn Tumblr

Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 ianuarie 2018, condusă de Pavel Filip.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la cerinţele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public
4. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.39 din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari
5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
6. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 64 al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014
7. Cu privire la aprobarea Avizului asupra propunerii legislative privind formularea unei rezerve la Convenția europeană cu privire la cetățenie
8. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 15 din Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994
9. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
11. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018
12. Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2018-2019 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalității organizate pe anii 2011-2019
13. Pentru aprobarea Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară
14. Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009
15. Privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie
16. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
17. Secrete 
loading...

Comments are closed.