LIVE: Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 octombrie 2018

Pavel Filip, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi reorganizată, partidul democrat, pdm, vlad plahoniuc, andrian candu, locuri de munca chisinau 

Urmăriți live pe Telegraph ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 octombrie 2018, condusă de Pavel Filip.

Pe ordinea de zi sunt 20 de subiecte:

1. Cu privire la cadre
2. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
3. Cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”
4. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
5. Pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, semnat la 17 septembrie 2018
7. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a Listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult
8. Cu privire la transmiterea unui bun imobil
9. Cu privire la transmiterea unor terenuri
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
11. Cu privire la anularea înscrierilor protocolare nr. 15 și nr. 16 din procesul-verbal nr. 33 al ședinței Guvernului din 24 septembrie 2018
12. Cu privire la lichidarea unei instituții publice, reorganizarea unei instituții publice și modificarea denumirii unor instituții medico-sanitare publice
13. Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
14. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizaţiei unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor
15. Cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului militar al Ministerului Apărării
16. Pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
17. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
18. Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
19. Pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței medicale primare
20. Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul unei unități radiologice auto necesare pentru Instituţia medico-sanitară publică „Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Total
0
Shares
Total
0
Share