Politic

LIVE: Ședința Guvernului Republicii Moldova din 24 ianuarie 2018

Pinterest LinkedIn Tumblr
Cabinetul de miniștri de la Chișinău, condus de Pavel Filip, s-a întrunit în ședință plenară. Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova.

ORDINEA DE ZI din 24 ianuarie 2018
1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la aprobarea Programului național de protecție integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
3. Pentru aprobarea Listei deșeurilor
4. Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017
5. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine
6. Cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010
7. Cu privire la unele instituții rezidențiale
8. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate
9. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
10. Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018
11. Cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri
12. Cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri
13. Pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
14. Cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății
15. Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010
16. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost și a Standardelor minime de calitate
17. Cu privire la acordarea împuternicirilor pentru negocierea proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale
18. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea și angajarea cetățenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilități din Statul Israel și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
19. Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă
20. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
21. Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007
loading...

Comments are closed.