Politic

LIVE: Ședința Guvernului Republicii Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Telegraph.md transmite live ședința Guvernului Republicii Moldova din 7 februarie 2018.

Subiectele pe ordinea de zi:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social – dl C.Gaburici
3. Cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova – dna M.Babuc
4. Cu privire la aprobarea Memorandumului de parteneriat dintre Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi Ministerul Educaţiei, Sportului şi Tineretului din Republica Albania, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România privind cooperarea educaţională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022), încheiat la Paris la 25 noiembrie 2017 – dna M.Babuc
5. Cu privire la aprobarea Programului de cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Protecției Monumentelor al Georgiei pentru anii 2018-2021, semnat la Tbilisi la 29 noiembrie 2017 – dna M.Babuc
6. Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006 – dna L.Palii
7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – dl Iu.Ciocan
8. Cu privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020” – dl C.Gaburici
9. Cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului – dl O.Armașu
10. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – dl A.Tănase
11. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 – dl A.Tănase
12. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor – dl T.Ulianovschi
13. Cu privire la completarea punctului 9 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007 – dna C.Lesnic
14. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 – dl A.Jizdan
15. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – dna S.Cebotari
16. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative – dl A.Tănase
17. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituțională – dl A.Tănase
18. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului – dl S.Răilean
19. Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 – dl S.Răilean
20. Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 – dl T.Ulianovschi
21. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Pavel Filip, Prim-ministru, la Conferinţa internaţională pe probleme de securitate de la München, Republica Federală Germania (16-18 februarie 2018) – dl T.Ulianovschi

loading...

Comments are closed.