LIVE: Ședința publică ANRE de examinare a 4 proiecte de acte normative

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică desfășoară azi, 13 decembrie 2017, ora 09:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia sunt examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

–  Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de conformitate;

– Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică;

– Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate  a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice;

– Valorile costurilor de bază pentru anul 2016 aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor de către Î.M.”Servicii Comunale Glodeni”;

– Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciul de transport al energiei electrice.

La ședință sunt invitaţi reprezentanţi ai operatorilor din sectorul energetic și a celor care furnizează serviciii publice de alimentare cu apă și de canalizare, ai structurilor de stat, organizaţiile neguvernamentale interesate, experți în domeniul energetic, jurnalişti, alte persoane interesate.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

Total
0
Shares
Total
0
Share