Politic

LIVE: Urmăriți în direct ședința Parlamentului Republicii Moldova. Agenda este una încărcată

Pinterest LinkedIn Tumblr

Azi, 26 aprilie, la ora 10.00 va avea loc ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe agendă figurează modificări și completări la Codul penal, Codul contravențional, Legea cu privire la tariful vamal, Legea cu privire la publicitate.

Deputații mai urmează să discute schimbul de date și interoperabilitate, organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova.

Pe ordinea de zi se mai regăsește și numirea a două candidaturi în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. În ședință plenară urmează a fi examinate candidaturile lui Victor Burduh și Victor Boico pentru numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Potrivit procedurilor, candidaturile au fost înaintate Parlamentului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Deputații mai urmează să discute un proiect proiectul de lege pentru modificarea articolului 42 din Constituție. Potrivit proiectului, va fi modificat art. 42, care va stipula că orice persoană are dreptul de a se asocia liber cu alte persoane, inclusiv de a constitui sindicate sau patronate, precum şi de a se afilia la acestea. Exercitarea dreptului la libera asociere poate fi limitată numai în cazurile expres prevăzute de lege, dacă această limitare constituie o măsură necesară într-o societate democratică, pentru asigurarea securităţii naţionale, a ordinii publice, prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii, moralei sau a drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

În prezent, Constituţia Republicii Moldova divizează libertatea de asociere în două componente – libertatea întemeierii şi afilierii la sindicate şi libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice. Constituţia nu prevede expres libertatea generală de asociere în alte forme, deşi acest drept este garantat în virtutea tratatelor internaţionale în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Pe plan internaţional, dispoziţii referitoare la dreptul de asociere se regăsesc în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi în Pactul cu privire la drepturile civile şi politice.

loading...

Comments are closed.