Alte știri

Locuitorii municipiului Chișinău diagnosticați cu pneumofibroze cauzate de COVID-19 au dreptul la bilet de reabilitare peste rând

Pinterest LinkedIn Tumblr

Locuitorii municipiului diagnosticați cu pneumofibroze cauzate de infecția COVID-19, în primele 9 luni după boală au dreptul la bilet de reabilitare/recuperare, peste rând, la Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă.

Centrul „Speranța” este o instituţie bugetară, curativ profilactică şi de recuperare, specializată, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale şi Familiei  al Republicii Moldova, situat în orașul Vadul lui Vodă pe malul râului Nistru,  la 20 km distanţă de capitală.

Persoanele pot beneficia de acest drept, dacă îndeplinesc concomitent următoarele condiții:

– sunt persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi (au atins vârsta de 18 ani);

– se află în evidența structurilor teritoriale de asistență socială, în condițiile  Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010;

– prezintă trimiterea-extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), care confirmă pneumofibroza drept consecință a COVID-19;

– prezintă confirmarea că în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri (casa teritorială de asigurări sociale sau de la locul de muncă).

loading...

Comments are closed.