Actualitate

MADRM a convocat ședința Grupului de Lucru de coordonare a asistenței externe în sectorul managementului integrat al resurselor de apă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului a convocat astăzi, 27 aprilie, ședința Grupului de Lucru de coordonare a asistenței externe în sectorul managementului integrat al resurselor de apă.

În debutul ședinței, secretarul de stat al MADRM, Valentina Țapeș, a transmis mesaje de mulțumire partenerilor de dezvoltare, pentru susținerea țării noastre în vederea protecției mediului și managementului integrat al resurselor de apă, contribuind la creșterea calității vieții și bunăstării cetățenilor din Republica Moldova.

În cadrul reuniunii au fost trecute în revistă principalele realizări înregistrate pe parcursul ultimului an. Totodată, au fost discutate necesitățile de perspectivă ale sectorului în scopul identificării posibilităților de soluționare a acestora, inclusiv prin coordonarea eforturilor și stabilirea ariilor de intervenție, cu implicarea fiecărui partener în dependență de prioritățile individuale.

„În ultima perioadă s-au înregistrat progrese importante în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, prin actualizarea cadrului normativ, în special aprobarea modificărilor la „Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014-2030 și a Planului de acțiuni (2020-2024) pentru implementarea acesteia, prin corelarea cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. În anul 2020 au fost aprobate Planurile de gestionare a riscului la inundații pentru districtele bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea-Prut și Marea Neagră, ce includ măsuri de reducere și prevenire a riscului la inundații pentru fiecare district pentru o perioadă de șase ani. Au fost aprobate și metodologiile de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți, în conformitate cu prevederile Directivei 91/676/CEE. De asemenea, în prezent, sunt în etapa de elaborare/promovare o serie de acte normative, precum: Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră ciclul II (2024-2029); Planurile de gestionare a secetei pentru cele două districte hidrografice; Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025; Soluții privind gestionarea apelor pluviale etc.”, a menționat Valentina Țapeș.

În cadrul discuțiilor s-au făcut referințe la necesitățile și provocările în domeniul îmbunătățirii monitoringului calității apei, formulate de Agenția „Apele Moldovei” și Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

În cadrul ședinței au participat partenerii de dezvoltare activi în sector, care au manifestat deschidere pentru colaborare și suport în perioada următoare în vederea obținerii realizărilor pregnante în domeniul protecției mediului și managementului integrat al resurselor de apă.

loading...

Comments are closed.