Social

MADRM, în comun cu partenerii de dezvoltare, a analizat impactul secetei în agricultură

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au organizat un dialog on-line cu participarea tuturor partenerilor de dezvoltare ce au tangență cu sectorul agricol, pentru a discuta  despre impactul social economic al secetei și al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra agriculturii, alimentației și nivelului de trai al populației din țara noastră, în special din mediul rural.

Principalul subiect abordat a vizat impactul secetei în sectorul agricol din Republica Moldova și eforturile comune necesare pentru soluționarea provocărilor actuale. Alte aspecte importante ale discuției s-au axat pe analiza situației anului agricol 2020.

În contextul provocărilor multiple pentru agricultura, ministrul Ion Perju a anunțat care este situația la zi în sector, cât de mult au fost afectate suprafețele și culturile agricole și cum a acționat Guvernul pentru atenuarea consecințelor calamităților natural și susținerea producătorilor agricoli.

„Calamitățile naturale  din anul curent, inclusiv seceta excesivă din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020 au provocat daune considerabile în sectorul agricol și producătorilor agricoli din țară. Conform informațiilor generalizate de la subdiviziunile responsabile de agricultură ale Autorităților Publice Locale (APL) de nivelul II, gradul de afectare a roadei culturilor agricole, depășește cifra de 60%, fapt care s-a răsfrâns negativ asupra rentabilității afacerilor producătorilor agricoli și a generat pierderi la întreprinderi. Guvernul a acționat reieșind din posibilitățile bugetului și țării, în condițiile dificile din perioada curentă. A fost elaborat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020, ce stabilește modul de acordare a mijloacelor financiare, în sumă de 300 milioane de lei, din FNDARM, destinate compensării parțiale a cheltuielilor suportate de agricultori. Dosarele au fost recepționate și autorizate de AIPA”, a comunicat ministrul Ion Perju.

Totodată, ministrul a menționat acțiunile identificate și aprobate, pe termen scurt și mediu, ce au menirea să susțină producătorii agricoli în aceste condiții dificile,  nominalizând: Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor insuficienței precipitațiilor atmosferice și a altor calamități naturale înregistrate în anul 2020 asupra activității agenților economici din sectorul agro-alimentar; modificarea Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură, ce prevede majorarea nivelului de subvenționare a primelor de asigurare și extinderea domeniului de acțiune al legii; modificarea mai multor acte legislative cu referire la protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Regulamentul cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole, pentru a facilita accesul agricultorilor la sursa de apă pentru irigare.

În cadrul discuțiilor, partenerii de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a susține MADRM în identificarea soluțiilor pentru depășirea situației pandemice.

La final, ministrul și-a exprimat gratitudinea  pentru suportul și eforturile considerabile  de a susține sectorul agricol și a  întreprinde mai multe măsuri de asistență pentru Republica Moldova.

Citește și: Acțiunile MADRM în perioada pandemică, discutate la Dialogul Regional FAO

loading...

Comments are closed.