Alte știri

MADRM, în discuții cu mediul de afaceri despre sporirea rezilienței ecologice

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii a purtat discuții cu mediul de afaceri din țara noastră despre sporirea rezilienței ecologice, în cadrul unei mese rotunde organizate online.

Evenimentul reprezintă o platformă de interacțiune pentru companiile a căror activitate generează impact asupra mediului, precum și pentru cele care își propun implementarea și aplicarea în practică a acquis-ul european din domeniul respectiv.

Secretarul de stat al MADRM, Valentina Țapeș, a apreciat disponibilitatea mediului de afaceri de a deveni un participant activ și responsabil în promovarea responsabilității extinse a producătorului pentru fluxurile specifice de deșeuri și atingerea țintelor la nivel de țară pentru aceste tipuri de deșeuri (ambalaje, baterii și acumulatori, uleiuri uzate, echipamente electrice si electronice, vehicule scoase din uz).

„Protecția mediului este un domenu intersectorial, iar colaborarea eficientă a instituțiilor statului cu mediul de afaceri contribuie la realizarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere R. Moldova-UE pentru promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, promovarea abordărilor verzi în toate sectoarele și a economiei circulare. Economia RM depinde într-o mare măsură de resursele naturale. Dacă se mențin modelele actuale, degradarea și epuizarea resurselor naturale vor continua, la fel și generarea de deșeuri. Utilizarea rațională a resurselor naturale este preocuparea principală în relația cu mediul, aflată la baza tratatelor europene. În contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a Acordului de Asociere, intervine o nouă abordare în problemele de gestionare a deșeurilor, legislația europeană reprezentând un punct de reper în procesul de dezvoltare a noului cadru național, care este complementat de normele şi liniile directoare privind implementarea țintelor la nivel de țară și la nivel European”, a declarat oficialul.

Totodată, Valentina Țapeș a informat comunitatea mediului de afaceri despre acțiunile întreprinse de către MADRM ce sunt orientate spre fortificarea cadrului politic și normativ în domeniul deșeurilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă axate pe o economie circulară.

„Reglementările care au fost aprobate până acum și cele care urmează sa fie aprobate, deja contribuie la creșterea gradului de responsabilizare a producătorilor, importatorilor, distribuitorilor si generatorilor de deșeuri, fiind aplicat principiul de Responsabilitate extinsa a producătorului, si principiul Poluatorul Plătește, inclusiv și pentru crearea unui climat favorabil la dezvoltarea sectorului privat in valorificarea anumitor fluxuri de deșeuri. Cadrul legislativ cu privire la managementul deșeurilor din Moldova este complex și flexibil pentru a permite dezvoltarea unui sistem funcțional care va permite atingerea obiectivelor stabilite, însă mizăm și pe responsabilitatea producătorului”, susține Valentina Țapeș.

Evenimentul a fost organizat în două paneluri de discuții. În cadrul panelului „Combaterea risipei alimentare în Moldova – stadiu actual și provocări” s-a discutat despre proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare, mecanismele și beneficiile ce le oferă tuturor părților implicate în astfel de activități. Panelul „Dezvoltarea și aplicarea legislației din domeniul deșeurilor” a fost dedicat popularizării obligațiilor agenților economici în ce privește conformarea la prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori; Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

loading...

Comments are closed.