MADRM inițiază elaborarea unei noi strategii de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază elaborarea unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) 2021-2030. În acest context, la minister a avut loc o ședință în care s-a discutat raportul de evaluare finală a strategiei anterioare, au fost analizate rezultatele și identificate necesitățile de îmbunătățire a contextului de politici pentru noua SNDAR.

Participanții au evaluat Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020 prin prisma a patru dimensiuni cheie ale acțiunilor implementate: relevanța, eficiența, eficacitatea și impactul.

În context, cei prezenți au stabilit că din punct de vedere a acoperirii financiare, pentru perioada 2014 – 2020 au existat suficiente mijloace financiare pentru atingerea obiectivelor prevăzute de Strategie, însă principala provocare a sectorului agricol, atât în perioada implementării Strategiei, cât și în continuare sunt schimbările climatice și efectele nocive ale acestora.

În cadrul ședinței, ministrul Ion Perju a menționat că este esențial ca noua strategie să asigure o continuitate a inițiativelor implementate cu suportul partenerilor de dezvoltare.

„În perioada 1994-2020 peste 37 donatori internaționali și-au adus aportul la dezvoltarea sectorului agroindustrial, mediului rural și ecologic al Republicii Moldova. Programele și proiectele donatorilor internaționali au avut și continuă să aibă un impact important atât în dezvoltarea sectorului agroindustrial, cât și în creșterea capacităților de consolidare instituțională, care, fără îndoială constituie unul din momentele cheie în reformarea sectorului. Noua Strategie va asigura alinierea politicii naționale în domeniul dezvoltării agricole și rurale la obiectivele Politicii Agricole Comune: asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori; stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și de climă; păstrarea agriculturii în centrul societății europene”, a subliniat Ion Perju.

Totodată, oficialul a declarat că Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru perioada 2021-2030 va avea o abordare holistică, iar printre acțiunile prioritare se regăsesc: asigurarea unui venit decent pentru fermieri; combaterea schimbărilor climatice și diminuarea (atenuarea) impactului acestora; sprijinirea reînnoirii generaționale; sporirea competitivității; asigurarea protecției mediului prin scheme de agromediu; dezvoltarea dinamică a zonelor rurale; restabilirea echilibrului în lanțul alimentar; conservarea peisajelor și biodiversitatea; protecția calității alimentelor și sănătatea.

În același timp, responsabilii de elaborarea documentului au menționat că în continuare sunt prioritare activităților prevăzute ce țin de: reducerea nivelului de sărăcie în mediul rural, prin crearea condițiilor favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societății rurale; creșterea competitivității sectorului agroalimentar; adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice; stimularea creșterii activităților agricole strategice si de afaceri in mediul rural.

Total
0
Shares
Total
0
Share