Alte știri

MADRM și Agenția Franceză de Dezvoltare își consolidează cooperarea interinstituțională

Pinterest LinkedIn Tumblr

Oficiali ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și reprezentanți ai Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) s-au întâlnit astăzi la Chișinău, pentru a identifica noi domenii de cooperare. În cadrul întrevederii părțile au discutat și despre criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor de dezvoltare și de asistență tehnico-financiară în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și protecției mediului.

Secretarul de stat al MADRM, Ghenadie Iurco, a salutat delegația franceză la Chișinău și a menționat că: „Relațiile de colaborare dintre țara noastră și Republica Franceză sunt de o importanță majoră în domeniul realizării politicii Uniunii Europene în domeniile conservării biodiversității, gestionării ariilor naturale protejate, pădurilor, fondului cinegetic și piscicol. Din această perspectivă reiterăm că, reieșind din obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova și alinierii la valorile și cerințele statelor Uniunii Europene, experiența Franței este semnificativă în acest sens pentru Republica Moldova”.

În același context, oficialul a exprimat disponibilitatea MADRM de a identifica noi oportunități de consolidare a relațiilor bilaterale de cooperare.

„Venim cu propunerea să identificăm oportunități de consolidare a relațiilor de cooperare cu Republica Franceză în domenii ce țin de crearea și gestionarea biosferei, atragerea investițiilor în domeniul implementării proiectelor de infrastructură de alimentare cu apă și sanitație și reabilitare a stațiilor de epurare, dezvoltarea rețelei de monitoring a aerului atmosferic și de protejarea speciilor și habitatelor vulnerabile în Republica Moldova”, a menționat Ghenadie Iurco.

Drept răspuns, delegația franceză și-a exprimat interesul sporit pentru colaborare și împărtășirea bunelor practici în domeniile sistemelor de apă, gestionarea integrată a resurselor de apă, managementul deșeurilor solide, prevenirea inundațiilor și sistemelor de irigare, energia regenerabilă neconvențională, politicile ecologice și masă verde, adaptarea la schimbările climatice.

loading...

Comments are closed.