Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru solicită explicații de la Maia Sandu

Judecătorii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, comunicat de presă:

La datele de 01 iunie 2022, apoi la 07 noiembrie 2022, au apărut în spațiul public informațiile potrivit cărora, Președinția Republicii Moldova a respins mai mulți judecători pentru a fi numiți până la plafon, după expirarea împuternicirilor de 5 ani. În total au fost respinse candidaturile a 24 de judecători din 40 propuse inițial.

Respingerea celor 24 de judecători, pentru a fi numiți până la plafon, a afectat grav activitatea instanțelor de judecată și calitatea actului justiției, or, dosarele acestora sunt repartizate celorlalți judecători activi, care stabilesc noi termene de examinare. În consecință este afectat dreptul justițiabilului la examinarea cauzei într-un termen rezonabil, și se mărește volumul de lucru al judecătorilor activi, efecte ce pot duce la subminarea încrederii în sistemul judecătoresc.

În special, în sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, datorită numărului de judecători respinși, a celor care nici nu au fost propuși pentru confirmare pînă la plafonul de vîrstă din motivul lipsei evaluării corespunzătoare, a demisiei/promovării/suspendării unor judecători, a locurilor vacante de judecător disponibile (de rînd cu alte probleme îndelung persistente: insuficiență de grefieri și alți angajați din motivul salariilor extrem de mici (aproximativ 5 mii de lei, cu volum excesiv de muncă, fiind imperios necesară majorarea urgentă a salariilor acestor categorii de angajați), insuficiență de resurse financiare alocate, condițiile de activitate improprii unei instanțe de judecată) – relevă o situație obiectiv și existențial complicată.

În acest sens, reținem următoarele.
Unul din principiile de bază a unui stat de drept este principiul separării puterilor în stat, iar puterea judecătorească este una din cele 3 puteri, care în virtutea principiului separării puterilor în stat, colaborează cu celelalte 2 puteri.

Colaborarea puterii judecătorești cu cea executivă, urmează să se bazeze pe mecanisme care să permită atât judecătorilor, ca exponenți ai puterii judecătorești, cât și societății, să înțeleagă motivele și temeiurile care stau la baza unor decizii ce vizează cariera judecătorilor, or același criteriu în oglindă, este valabil și cerut insistent de la puterea judecătorească.

În concluzie, judecătorii Sediului Centru al Judecătoriei Chișinău, solicită Președinției Republicii Moldova, să comunice sistemului judecătoresc, dar și societății, motivele care au stat la baza respingerii candidaturilor celor 24 de judecători pentru a fi numiți până la plafon și să se asigure transparență maximă în procesul de colaborare a puterilor în stat în chestiunile ce vizează cariera judecătorilor, precum și tuturor factorilor decidenți – să contribuie la urgentarea procedurilor aferente corespunzătoare, inclusiv ce țin de reformă a justiției, pentru asigurarea unei activității normale și în condiții optime a instanțelor de judecată.

Colectivul de judecători al Judecătoriei Chișinău sediul Centru, poziție majoritară discutată și convenită la volanta judecătorilor din sediu.

Total
0
Shares
Total
0
Share