Alte știri

Magistrații Europeni își exprimă îngrijorarea față de Proiectul de lege privind reorganizarea CSJ și a Procuraturii, prezentat de Guvernul Maiei Sandu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți (MEDEL) își exprimă îngrijorarea față de recentul Proiect de lege privind reorganizarea Curții Supreme de Justiție și a Procuraturii, prezentat de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova. Magistrații au emis o declarație în acest sens, informează bizlaw.md.

Conform Proiectului, unul dintre obiectivele legii vizate este reducerea numărului de judecători ai Curții Supreme de Justiție din Moldova pe baza unei evaluări realizate de o nouă ”Comisie de Evaluare”, compusă din membri numiți în special de puterile executive și legislative.

”O astfel de Comisie destinată evaluării judecătorilor, mai ales în cadrul instanței judecătorești superioare, și, desemnată preponderent de Guvern, pare să nu fie capabilă să asigure o evaluare obiectivă și respectarea garanțiilor statutului judecătorilor”, se spune în declarație.

În opinia magistraților europeni, așa cum evocă Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în Avizul său nr. 17, asupra evaluării activității judecătorilor, calității justiției și respectării independenței sistemului judiciar (2014) ”Pentru a apăra independența judecătorilor, evaluarea ar trebui să fie efectuată în principal de către judecători. Consiliile judiciare (dacă există) pot juca un rol în această acțiune. Cu toate acestea, alte mijloace de evaluare pot fi utilizate, de exemplu, de membrii sistemului judiciar numiți sau aleşi în scopuri specifice de evaluare de alți judecători. Evaluarea de către Ministerul Justiției sau alte autorități externe ar trebui evitată; nici Ministerul Justiției sau alte autorități executive nu ar trebui să exercite o influență asupra procesului de evaluare. În plus, alți profesionişti care ar putea aduce o contribuție utilă la procesul de evaluare ar putea participa la acesta. Cu toate acestea, este esențial ca aceşti evaluatori să aibă cunoştințe şi experiența suficiente despre sistemul judiciar pentru a putea evalua munca judecătorilor. De asemenea, este important ca rolul lor să fie pur consultativ şi nu decisiv”.

MEDEL consideră, de asemenea, cu multă îngrijorare modificarea proiectată a numărului de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prin creșterea numărului reprezentanților societății civile. Această modificare propusă ridică îngrijorări, deoarece ar putea limita posibilitatea judecătorilor de a decide în toate problemele referitoare la sistemul judiciar.

”Trebuie să reamintim că cele mai relevante instituții internaționale au subliniat în mod repetat nevoia existenței unei majorități semnificative a judecătorilor în consiliile superioare, ca garanție a independenței sistemului judiciar:

  • Comisia Europeană Pentru Democrație Prin Drept („Comisia de la Veneția”), în al său Raport privind Independența sistemului judiciar – Partea I: Independența judecătorilor (adoptat de Comisia de la Veneția la cea de-a 82-a Sesiune Plenară, Veneția, 12-13 martie 2010) a declarat în mod expres că o parte substanțială, dacă nu majoritatea, din membrii Înaltelor Consilii trebuie să fie judecători aleși sau numiți de colegii lor;
  • CCJE, în Magna Carta a Judecătorilor, aprobată la 17 noiembrie 2010, de asemenea a afirmat clar că pentru a asigura independența judecătorilor, consiliile superioare ar trebui să fie compuse sau exclusiv din judecătorii sau din o majoritate substanțială a judecătorilor aleși de către colegii lor;
  • Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei, în Recomandarea CM / REC (2010) 12- Judecători: Independență, Eficiență și Responsabilități, afirmă că nu mai puțin de jumătate din membrii consiliilor pentru sistemul judiciar ar trebui să fie judecători aleși de colegii lor de la toate nivelurile sistemului judiciar, cu respectarea pluralismului din cadrul sistemului judiciar”, se mai spune în declarație.

MEDEL reiterează că independența sistemului judiciar este unul dintre principiile fundamentale ale Statului de Drept, întrucât este recunoscut la nivel internațional, inter alia, în Principiile de Bază privind Independența Sistemului Judiciar (ONU 1985), recomandarea Consiliului Europei NR (94) 12 cu privire la independența, eficiența și rolul judecătorilor, Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau Carta europeană cu privire la statutul judecătorilor.

MEDEL va continua să urmărească îndeaproape evoluția dezbaterii în Moldova și îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să se abțină de la orice acțiune care ar atenta la independența justiției, în special prin promovarea legilor care subminează sistemul judiciar.

noua lege a procuraturii, reorganizarea CSJ, Maia Sandu despre reforma procuraturii, Maia Sandu despre reforma justitiei, reforma justitie, ACUM, PAS, PSRM, Prim-ministru, Magristrati Europeni, UE, UE dezamagita de reforma justitieinoua lege a procuraturii, reorganizarea CSJ, Maia Sandu despre reforma procuraturii, Maia Sandu despre reforma justitiei, reforma justitie, ACUM, PAS, PSRM, Prim-ministru, Magristrati Europeni, UE, UE dezamagita de reforma justitiei

loading...

Comments are closed.