Actual

Mai mulți ambasadori străini agreați și-au prezentat copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare prin cumul în Republica Moldova, secretarul de stat Dumitru Socolan i-a primit în audiență pe ambasadorii agreați din 7 state. În marja întrevederilor oficialii au efectuat un schimb amplu de opinii pe subiectele de actualitate regională și internațională și au abordat aspecte privind dezvoltarea cooperării politice, economice și culturale.

Cei șapte ambasadori sunt:

  • Daud Ali, Republica Populară Bangladesh
  • Norton de Andrade Mello Rapesta, Republica Federativă Brazilia
  • Annick Goulet, Canada
  • Alemayehu Tegenu, Republica Federală Democratică Etiopi
  • Rahul Shrivastava,  Republica India
  • Zafar Iqbal, Republica Islamică Pakistan
  • Meegahalande Durage Lamawansa, Republica Democratică Socialistă a Sri Lankăi

În cadrul întrevederilor, oficialii au evidențiat interesul reciproc de a activiza dialogul politic în plan bilateral și multilateral, totodată fiind discutate perspectivele dezvoltării cooperării comercial-economice și sectoriale în diverse domenii, organizarea consultărilor politice interministeriale, efectuarea unui schimb de vizite ale oficialilor de rang înalt, realizarea misiunilor oamenilor de afaceri, intensificarea contactelor cultural-umanitare.

A avut loc un schimb succint de opinii privind diverse subiecte de pe agenda de cooperare cu privire la stadiul actual și perspectivele colaborării între state, în particular fiind evidențiate impulsionarea raporturilor politico-diplomatice și economice, identificarea căilor de sporire și diversificare a schimburilor comercial-economice, precum și extinderea cadrului juridic în domenii de interes.

La fel, au fost abordate subiecte legate de cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale, cu accent pe diferite modalități de conlucrare, inclusiv din perspectiva susținerii reciproce de candidaturi în alegerile din sistemul ONU.

În cadrul audiențelor, ambasadorii agreați au expus prioritățile mandatelor lor, afirmând că sunt hotărâți să contribuie activ la intensificarea dialogului cu autoritățile Republicii Moldova și să încurajeze schimburile comerciale bilaterale. În particular, a fost evidențiat interesul de a extinde gama de produse moldovenești de calitate, importate pe piețele țărilor pe care le reprezintă, precum și de a valorifica oportunitățile investiționale oferite de țara noastră, inclusiv în sectorul agroindustrial.

Cu acest prilej, secretarul de stat Dumitru Socolan a adresat felicitări noilor șefi de misiuni diplomatice, acreditați prin cumul în Republica Moldova, și i-a asigurat de întreg sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în îndeplinirea mandatelor lor, exprimându-și încrederea că obiectivele trasate vor fi realizate cu succes.

loading...

Comments are closed.