Actualitate

MEC a lansat un studiu privind serviciile educaționale extrașcolare din țară

Pinterest LinkedIn Tumblr

Serviciile educaționale extracurriculare din Republica Moldova au fost obiectul de studiu al unei cercetări ample prezentate astăzi în cadrul unui eveniment online organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Lansarea a avut loc cu participarea ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală, a cadrelor manageriale din instituțiile de învățământ primar, secundar și extrașcolar, a șefilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, a conducătorilor cercurilor artistice și a secțiilor sportive ș.a.

Cercetarea a fost realizată în perioada mai 2020 – mai 2021, în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” și include trei componente: cartografierea instituțiilor și a serviciilor prestate de ele, cercetarea sociologică cantitativă și calitativă a acestui domeniu și analiza mecanismelor de finanțare.

Mai exact, studiul oferă informații privind diversitatea serviciilor, numărul de beneficiari și gradul de satisfacție a acestora, pregătirea personalului, mecanismele de asigurare a calității și modalitățile de finanțare. La fel, acesta analizează sistemul de organizare și prestare a serviciilor educaționale extrașcolare din țări precum SUA, Marea Britanie, Spania, Suedia, Australia, Singapore și România. Analiza datelor a permis, în cele din urmă, identificarea punctele forte și slabe ale sistemului de prestare a serviciilor educaționale extrașcolare din țară și elaborarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

În debutul evenimentului, ministrul Educației și Cercetării a declarat că oferirea unor servicii educaționale extrașcolare de calitate este o necesitate pentru sistemul educațional din țară: „Activitățile pe care copiii noștri le practică în afara programului școlar sau în instituții extrașcolare au un rol esențial în formarea personalității, descoperirea și dezvoltarea talentelor, aptitudinilor, în stimularea creativității copiilor. Prin urmare, activitățile extrașcolare trebuie să ocupe un rol aparte în politicile educaționale. Necesitatea elaborării acestui studiu la noi în țară a apărut din necesitatea modernizării sistemului de educație extrașcolară. ”

Așadar, conform datelor SIME (Sistemului Informațional de Management în Educație), incluse în acest studiu, în instituțiile de învățământ primar și secundar general activează 3941 de cercuri, care sunt frecventate de circa 72 de mii de elevi. Majoritatea cercurilor sunt de profil artistic și estetic (56%), fiind urmate de profilul social-pedagogic (18%), științific și tehnologic (10%), tehnic (6%), cultură fizică și agrement (3%). Ponderea celorlalte profiluri este de doar 2%.

Potrivit acelorași date, în instituțiile de învățământ primar și secundar general activează 1804 de secții sportive, care sunt frecventate de circa 32 de mii de elevi. După proba sportivă, cele mai frecvente sunt secțiile de baschet (21%), de volei (20%), fotbal (18%) și tenis de masă (11%). De asemenea, sunt frecvente secțiile sportive de atletism (6%), șah (6%), gimnastică (4%) și joc de dame (3%).

Conform rezultatelor sondajului, majoritatea părinților (85%) și a elevilor (83%) intervievați se declară în mare sau într-o anumită măsură mulțumiți de activitățile cercurilor școlare.

Studiul mai relevă că în țară, în prezent, există 103 instituții de învățământ artistic extrașcolar (școli de arte, de muzică sau de arte plastice) și 92 de instituții de învățământ sportiv extrașcolar. Pe lângă acestea, mai există și alte tipuri de entități care prestează servicii de educație extrașcolară: case de cultură, biblioteci, centre de tineret, centre comunitare, organizații neguvernamentale ș.a.

De menționat că rezultatele cartografierii și ale cercetărilor sociologice, constatările ce derivă din analizele efectuate, din problemele identificate și recomandările propuse de autorii cercetării vor constitui, pentru Ministerul Educației și Cercetării, o bază temeinică pentru elaborarea unor propuneri de politici de modernizare a sistemului de educație extrașcolară.

loading...

Comments are closed.