MEC raportează management defectuos și nereguli majore la Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice

 

În perioada ianuarie-aprilie curent, Ministerul Educației și Cercetării a efectuat un audit la Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice pentru perioada 2022-2023. Misiunea de audit a examinat asigurarea respectării controlului intern managerial în cadrul instituției.

În rezultatul auditului, au fost depistate mai multe abateri și nerespectări ale cadrului legal, fiind relevat un management defectuos și o serie de deficiențe semnificative în cadrul proceselor și procedurilor școlii sportive.

Raportul de audit indică administrarea necorespunzătoare a bugetului instituției, cu evidențe de casare neîntemeiată a combustibilului, organizarea ineficientă a cantonamentelor, rambursarea neîntemeiată a mijloacelor bănești, cumularea funcțiilor contrar prevederilor legale. Mai mult, s-au constatat nereguli în procedurile de achiziții publice, acordarea sporurilor de performanță și cu caracter specific în lipsa actelor ce confirmă evaluarea performanțelor angajaților.

Auditul a subliniat, de asemenea, lipsa procedurilor formalizate în gestionarea resurselor umane și în activitățile de secretariat. Evaluările Sistemului de control intern managerial (SCIM) indică faptul că SCIM în cadrul instituției auditate este unul neconform.

Având în vedere neregulile admise la Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, Ministerul Educației și Cercetării va informa organele de control abilitate pentru a fi demarate investigații.

Totodată, informăm că MEC va continua să realizeze misiuni de audit și în alte școli sportive din subordinea ministerului pentru a verifica corectitudinea gestionării banilor publici și a bunurilor patrimoniale.

Total
0
Shares
Total
0
Share