Alte știri

MECC încurajează cadrele didactice, elevii și părinții să sesizeze organele competente despre cazurile de violență asupra copilului

Pinterest LinkedIn Tumblr

Anual, la data de 30 ianuarie, Republica Moldova alături de mai multe state din lume, marchează Ziua Internațională a nonviolenței în școală. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării condamnă existența oricărei forme de violență în cadrul sistemului educațional și consideră că promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranță, a nediscriminării și incluziunii sociale reprezintă unul din dezideratele fundamentale ale educației.

Potrivit Ministerului, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, managerii instituțiilor de învățământ, cadrele didactice, părinții, societatea civilă și mass-media prin conștientizare, implicare și colaborare pot preveni și combate fenomenul violenței în școli.

Procedura de identificare și raportare a cazurilor de violență de către angajații instituțiilor de învățământ face parte dintr-o strategie complexă de prevenire și combatere a violenței față de copii, lansată în februarie 2013 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Profesorii și directorii instituțiilor de învățământ au obligația să sesizeze autoritățile tutelare și alte instituții ale statului atunci când un copil este în situație de risc.

Potrivit celui mai recent raport al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în perioada septembrie-decembrie 2020, angajații din sistemul educațional au identificat 3586 de cazuri suspecte de abuz fizic, emoțional, neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire sexuală și bullying. Majoritatea cazurilor de abuz asupra copilului în școală sunt raportate de către cadre didactice.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării încurajează cadrele didactice, elevii și părinții/tutorii acestora să sesizeze organele competente despre cazurile de violență asupra copilului.

loading...

Comments are closed.