Membrii CSM solicită majorarea salariilor

Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat un Aviz suplimentar la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2024, informează instituția.

Consiliul Superior al Magistraturii a examinat suplimentar proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2024 și consideră necesar de a înainta propuneri și solicitări, ce sunt imperios necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului judecătoresc din țară.

Este important de specificat, că în Constituția Republicii Moldova se stabilește că în stat sunt trei puteri – legislativă, executivă și judecătorească, care au competențe specifice și conlucrează în scopul administrării și funcționării statului de drept.

Fiecare putere din stat are competențele sale specifice domeniului, toate fiind cu aceeași importanță pentru realizarea sarcinilor statului.

Reieșind din aceste deziderate, Consiliul Superior al Magistraturii consideră că și salarizarea funcționarilor, ce contribuie la realizarea scopului comun de funcționare eficientă a statului de drept, urmează a fi comparabil funcțiilor din cadrul instituțiilor acestor trei puteri, fără careva discriminări.

Mai mult, urmează a se ține cont și de prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 06 decembrie 2022, ce stabilește ajustarea salariilor judecătorilor la rata medie a inflației anuale.

Hotărârea CC evidențiază necesitatea ajustării salariilor tuturor judecătorilor, fără prevederi discriminatorii, în concordanță cu rata inflației sau alte mecanisme adecvate ce țin cont de evoluția prețurilor la bunuri și servicii de bază. Prin această decizie, Curtea Constituțională recunoaște ca fiind constituționale articolele 12 alin.(15) și 29 alin.(3) din Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, stabilind că ajustarea anuală a valorii de referință a salariilor judecătorilor și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie și trebuie să se bazeze cel puțin pe rata inflației medii anuale la data adoptării Legii bugetului de stat pentru anul următor.

Total
0
Shares
Total
0
Share