Mesajul Comisiei Electorale pentru partidele politice din țara noastră

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește conducătorilor și trezorierilor partidelor politice că mai au 3 zile la dispoziție, până pe 31 martie 2024, inclusiv, pentru a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2023.

Raportarea se realizează exclusiv în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, conform modelului din anexa nr. 10 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice nr. 1102/2023.

Menționăm că, raportul privind gestiunea financiară se semnează de către trezorierul și conducătorul partidului politic, iar în caz că conducătorul asigură interimatul, informația urmează a fi confirmată de Agenția Servicii Publice. În caz contrar, rapoartele prezentate nu vor fi acceptate.

Dacă datele din raportul privind gestiunea financiară a partidului politic sunt incomplete sau neclare, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite informații suplimentare, iar partidul este obligat să le prezinte în termenul indicat sau în cel mult 14 zile lucrătoare de la data solicitării.

Totodată, de precizat că, raportul privind gestiunea financiară se prezintă împreună cu toate extrasele bancare lunare privind rulajul din cont aferente perioadei de raportare. Copiile de pe documentele primare aferente veniturilor obținute și cheltuielilor operate sunt prezentate în format electronic doar la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.

CEC atrage atenția că neprezentarea raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilit conform legii, inclusiv prezentarea unor date incomplete, constituie încălcare a prevederilor legale și este pasibilă de răspundere contravențională. La fel, subliniem că potrivit art. 21 alin. 11 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, activitatea partidului politic poate fi limitată dacă partidul nu a depus raportul privind gestiunea financiară, în termenul și formatul stabilite de Comisia Electorală Centrală.

Până la moment, prin intermediul SSI „Control financiar” au fost depuse 17 rapoarte privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2023.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share