Mesajul de felicitare al ministrului Justiției, Victoria Iftodi, cu prilejul Zilei Juristului

anticoruptie, Mesajul de felicitare al ministrului Justiției, Victoria Iftodi, cu prilejul Zilei Juristului, guvernul filip, pdm, partidul democrat din Moldova

Ca în fiecare an, astăzi este sărbătorită ziua profesională a juristilor. Cu aceast prilej, ministra Justiției, Victoria Iftodi, a adresat un mesaj de felicitare tuturor juriștilor din Republica Moldova.

“Stimați juriști!

Ziua de 19 octombrie este o zi de sărbătoare profesională dedicată Justiției și celor ce au ales a fi juriști. Existența acestei sărbători şi spiritul ei denotă faptul că ceea ce ne uneşte ca profesionişti, reprezintă aspirația de a acționa în spiritul supremației legii și promovării valorilor democratice, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Graţie efortului conjugat a celor care profesează dreptul, care asigură aplicarea legii și care sunt implicați în procesul creației legislative, obiectivul edificării unei justiții accesibile, eficiente, independente, transparente, profesioniste şi responsabile faţă de societate, poate fi o realitate.

Vă îndemn, ca prin activitatea dumneavoastră plină de devotament, pasiune și corectitudine, să contribuiți la crearea unei societăți moderne și prospere în beneficiul tuturor cetățenilor. Să percepeți responsabilitatea profesiei drept o onoare, să aveți independență, obiectivitate și demnitate în tot ceea ce faceți.

Cu această frumoasă ocazie, în numele Ministerului Justiției și al meu personal, Vă doresc capacitate de muncă, perseverență și inspirație în activitatea profesională, echilibru sufletesc și desigur optimism!” – se arată în mesajul doamnei Iftodi.

Viorica Iftodi, A fost aprobat proiectul privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, justitie moldova, guvernul filip

Total
0
Shares
Total
0
Share