Social

Ministerul Culturii: Cu referire la demolarea clădirii din str. V. Alecsandri nr.103, mun. Chișinău

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bunul imobil din adresa str. V. Alecsandri nr.103, este parte componentă a Nucleului Istoric al Chișinăului, înscris cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993.

Legea 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor, art. 16 (2) în redacția anului 2018 prevede că proiectele de intervenții la monumentele de istorie, artă și arhitectură și în zonele lor de protecție, în zonele construite cu statut de monument, sunt aprobate conform etapelor de execuție (schiță de proiect și proiect de execuție) de către Ministerul Culturii în baza avizului Consiliului Național al Monumentelor Istorice.

În acest sens, Consiliul a examinat în ședința nr.11 din 05.07.2018 Schița de Proiect privind „Reconstruirea imobilului cu extinderea pe verticală S+P+E din str. V. Alecsandri 103, mun. Chișinău”. Schița de proiect a fost aprobată. Ulterior, în ședința nr.21 din 06.12.2018 a fost examinat Proiectul de Execuție privind „Reconstruirea imobilului privat (01) cu extinderea prin supraetajare cu un nivel, din str. V. Alecsandri 103, mun. Chișinău”. Proiectul de execuție a fost aprobat.

Potrivit Legii 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, art. 17. Condițiile de eliberare a autorizației de desființare, litera f), în cazul desființării monumentelor de istorie, artă și arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, la cererea de obținere a autorizației de desființare se va anexa avizul pozitiv al Ministerul Culturii. Menționăm că în adresa Ministerului nu au parvenit solicitări de examinare a Proiectului de demolare a imobilelor pe adresa: str. V. Alecsandri nr. 103.

În cazul în care se va constata că au fost efectuate anumite lucrări fără deținerea actelor permisive necesare, Ministerul Culturii va sesiza autoritățile competente în vederea investigării și constatării ilegalității intervențiilor la imobilul vizat, cu atragerea la răspundere potrivit legislației în vigoare.

Subsidiar celor enunțate, Ministerul Culturii informează despre inițierea procesului de evaluare a proiectelor examinate de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice în perioada ianuarie – iulie 2021. Raportul de evaluare va fi publicat în termen proxim.

În contextul măsurilor întreprinse în scopul protejării monumentelor istorice, Ministerul Culturii exprimă mulțumiri societății civile pentru implicare în procesul de salvgardare a patrimoniului cultural național imobil.

loading...

Comments are closed.