Social

Ministerul Educației va organiza cursuri gratuite de recalificare profesională pentru 420 de cadre didactice din Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională a 420 de cadre didactice. În premieră, costurile acestor cursuri vor fi acoperite integral din bugetul de stat, în cadrul proiectului de asigurare a formării profesionale continue a cadrelor didactice.

Promovarea cursurilor de recalificare are ca scop atât dezvoltarea competențelor profesionale, cât și avansarea în grad didactic odată cu obținerea studiilor inițiale la disciplina predată.

Cursurile se vor desfășura în perioada 15 octombrie 2018 – 15 octombrie 2019Candidații la concursul de admitere trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  1. Minim 3 ani experiență didactică confirmată;
  2. Studii de cel puțin nivel 6 ISCED la programe de studii conexe;
  3. Modul psihopedagogic în volum de 60 credite promovat;
  4. Scrisoare de motivație;
  5. Recomandarea OLSDI, în care vor fi indicate: potențialul de dezvoltare profesională a candidatului, importanța cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de recalificare în contextul managementului resurselor umane (șarja didactică atribuită).

Selecția candidaților se va face de către comisiile de admitere din cadrul fiecărei instituții prestatoare. Perioada de admitere 1-15 octombrie 2018.

Instituțiile prestatoare, datele de contact ale persoanelor responsabile, precum și numărul de locuri oferite pentru fiecare disciplină/specialitate în parte sunt disponibile la următorul link: https://mecc.gov.md/ro/content/anunt-privind-organizarea-cursurilor-gratuite-de-recalificare-profesionala-420-de-cadre

loading...

Comments are closed.