Actual

Ministerul Finanțelor a avut o întrevedere cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare pentru a identifica prioritățile de asistență pentru Republica Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

În contextul misiunii reprezentanților Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) în Republica Moldova, la 22 martie curent, la sediul Ministerului Finanțelor a avut loc întrevederea cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare, Agenției ”Expertise France”, ”Proparco” și ai Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova.

Scopul acestei întrevederi constă în identificarea priorităților de asistență pentru Republica Moldova, precum și întru stabilirea cooperării viitoare întrele ambele părți.

Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, dna Tatiana IVANICICHINA, a salutat prezența echipei și importanța acestei întruniri, exprimîndu-și convingerea că astfel de discuții pun bazele unei cooperări viitoare. În acest context, a fost prezentată situația macrofinanciară a Republicii Moldova, poziția bugetar-fiscală, procesul de programare a asistenței externe ce necesită a fi corelat cu Calendarul Bugetar, precum și mecanismul de planificare a investițiilor.

La rîndul său, Dna Cécile COUPRIE, Director regional Eurasia, AFD, a vociferat intenția de a fi prezenți în R. Moldova, prezentînd succint activitatea, instrumentele de finanțare și Strategia de cooperare a AFD (inclusiv cele 4 priorități ale acesteia, și anume: adaptări urbane reziliente; susținerea tranziției la energie regenerabilă; susținerea cooperării teritoriale în contextul biodiversității, forestiere, etc; susținerea politicilor în contextul egalității de gen, sănătate, buna guvernanță, justiție, etc).

Totodată, în contextul finanțării proiectelor/programelor de asistență externă, a fost reiterată cooperarea AFD cu alte instituții financiare internaționale ce activează în R. Moldova, menționîndu-se cele două Acorduri de parteneriat a AFD încheiate cu Banca Mondială și cu KfW.

La finalul ședinței a fost salutat schimbul ulterior de informații întru stabilirea unei comunicări strategice de cooperare viitoare dintre Ministerul Finanțelor, Agenția Franceză pentru Dezvoltare și Agenția ”Expertise France”.

loading...

Comments are closed.