Economic

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Regulamentului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor afectate de COVID-19

Pinterest LinkedIn Tumblr

La inițiativa Președintelui Igor Dodon, Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat o dispoziție cu privire la subvenționarea companiilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice COVID-19. Pentru executarea acestei dispoziții, Ministerul Finanțelor a elaborat Regulamentului de subvenționare, fiind publicat pentru consultări publice, transmite Telegraph.md

Regulament stabilește modul de acordare a subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat angajaților aflați în șomaj tehnic (conform art.80 din Codul muncii) şi/sau staționare (conform art.80/1 din Codul muncii) (în continuare obligațiilor aferente plăților salariale), urmare a situației epidemiologice (COVID-19).

Pentru subiecții subvenției care au fost obligați să-și sisteze total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, adoptate începând cu 17 martie 2020 în mărime de 100% a obligațiilor aferente plăților salariale stabilite, menționate mai sus.

Pentru subiecții subvenției care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la pct.2, se acordă o subvenție în mărime de 60% a obligațiilor aferente plăților salariale stabilite.

Regulamentul mai stabilește și procedura de depunere a cererii, precum și acțiunile Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri, de model stabilit în anexa nr.2 a Ordinului (în continuare Cerere), la Direcția deservire fiscală din cadrul Direcției generale de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.

Cererea se depune după prezentarea dării de seamă și achitarea obligațiilor aferente plăților salariale aferente indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare pentru perioada fiscală de raportare.

Cererea este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul subvenționări a depus la Serviciul Fiscal de Stat Darea de seamă – Forma IPC18/pentru perioada/perioadele de gestiune pentru care se solicită subvenționare și a achitat obligațiile aferente plăților salariale.

În cadrul controlului fiscal tematic se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile subvenționării aferente impozitului pe venit și altor plăți obligatorii, în cazul sistării activității, determinată separat pentru fiecare perioadă de gestiune (lună calendaristică) și pentru fiecare salariat angajat căruia a fost achitat indemnizație/salariu pentru perioada în care acesta nu a desfășurat activitatea.

Proiectul Regulamentului poate fi consultat mai jos, precum și direct pe pagina web a Ministerului Finanțelor – aici.

Regulament de Subvenționare a IV_CS_PM_10.04 by Telegraph Moldova on Scribd

loading...

Comments are closed.