Oficial

Miniștrii se întrunesc în ședință ordinară. Care este proiectul ordinii de zi

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, 29 aprilie 2020, ora 15:00, miniștrii Guvernului Ion Chicu se vor întruni în ședință, pentru examinarea a cel puțin 8 subiecte, incluse pe ordinea de zi, transmite Telegraph.md

Potrivit proiectului ordinii de zi, un subiect se referă la un Program de reîntregire a țării, pentru care Executivul a alocat 15 milioane de lei, iar în cadrul ședinței de astăzi urmează să fie repartizați banii celor 42 de proiecte pentru dezvoltarea şi modernizarea instituiților din sistemul educaţional, din domeniul culturii și sportului, de reabilitare a apeductelor, de iluminare stradală, precum şi alte activităţi conexe realizării obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării, termenul-limită de realizare fiind trimestrul IV 2020.

Următorul subiect se referă la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul RM și FAO în vederea implementării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale.

Tot mâine, Guvernul va transmite autorităților din Volintiri, raionul Ștefan Vodă, bunurile imobile ce au aparținut fostului post al Poliției de Frontieră, neutilizate în prezent și pentru care IGPF era pus în situația să prevadă bani pentru reparația curentă și pază.

Un proiect de hotărâre a fost prezentat și de către MECC. În baza Memorandumului de parteneriat dintre Guvernul Republicii Moldova și Societatea Filantropică United Medical Forces ”PRO HUMANITATE” din Germania semnat la 16.08.2010, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a recepționat un lot de produse de birotică umanitare (lot de materiale școlare, caiete, caiete de desen, carnețele de notițe). Donația este destinată elevilor din familiile social-vulnerabile. Donația urmează a fi repartizată în 35 raioane/municipii din Republica Moldova, proporțional numărului de elevi și instituții deținut.

La propunerea ministrului Justiției, miniștrii vor lăsa la discreția parlamentarilor să adopte proiectul de lege privind crearea unei subcomisii privind exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și hotărârilor Curții Constituționale. Din cele argumentate de către Nagacevschi, crearea comisiei este un drept al Parlamentului, iar decizia îi aparține.

Penultimul subiect de pe ordinea de zi se referă la acordarea de împuterniciri regulamentare unor instituții de învățământ din țară. Acesta vor putea să acorde spațiu locativ unor categorii de cetățeni, contra plată, cu însușirea totală a veniturilor.

Ultimul subiect din ordinea de zi este din domeniul ”secrete”.

UPDATE 29.04.2020, 14:15, punctul ”secrete” a fost exclus de pe ordinea de zi.

ALARMANT! Tot mai mulți angajați din sistemul medical sunt infectați cu COVID-19

loading...

Comments are closed.