Actual

Ministrul Agriculturii a participat la Adunarea Generală a ONU privind gestionarea eficientă a resurselor de apă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Circa 86 de reprezentanți de nivel înalt ai statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite s-au întrunit luni, 22 martie 2021, în cadrul Adunării Generale pentru a discuta despre gestionarea eficientă a resurselor de apă. Tematica reuniunii s-a axat pe implementarea Obiectivelor înscrise în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Țara noastră a fost reprezentată la eveniment de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju.

În cadrul reuniunii, organizată în format online, ministrul Perju a exprimat recunoștință președintelui Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Volkan Bozkır, pentru invitația de a participa la evenimentul de nivel înalt privind punerea în aplicare a obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

„În septembrie 2015, Republica Moldova împreună cu alte 192 de state membre ale ONU au adoptat Declarația Summit-ului pentru Dezvoltare Durabilă, prin care s-a angajat să pună în aplicare obiectivele Agendei 2030. Astfel, țara noastră își va mobiliza eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, combaterea inegalităților și abordarea problemelor legate de schimbările climatice, asigurându-se că nimeni nu rămâne în urmă. Gestionarea corectă și durabilă a resurselor de apă devine o nevoie din ce în ce mai actuală și reprezintă o prioritate pe agenda Guvernului Republicii Moldova. Aprovizionarea cu apă este vitală pentru dezvoltarea economică, durabilitatea mediului și incluziunea socială a țării și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni. Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în documentele strategice este un proces continuu. În acest sens, țara noastră a aprobat toate modificările aduse Strategiei de alimentare cu apă și canalizare și a făcut pași importanți către gestionarea integrată a resurselor de apă. În contextul în care Republica Moldova este relativ limitată în resursele de apă în comparație cu alte țări din regiune, constatăm importanța relației cu țările vecine, România și Ucraina, pentru gestionarea transversală eficientă a cele două bazine hidrografice. La nivel național, rata de conectare a populației la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare este încă modestă, motiv pentru care țara noastră își concentrează eforturile pentru a consolida accesul și pentru a realiza un management durabil al apei și salubritate”, a declarat Ion Perju.

Totodată, oficialul a subliniat că integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în documentele de politici strategice este un proces continuu.

„În rezultatul consultărilor cu actorii relevanți, țara noastră a inițiat procesul de reformare a cadrului strategic și a aprobat modificări incluse în Strategia de alimentare cu apă și canalizare, înregistrând realizări importante în gestionarea integrată a resurselor de apă. În acest sens, apreciem înalt contribuția partenerilor externi pentru asistența oferită în consolidarea capacităților privind managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova”, a încheiat ministrul.

loading...

Comments are closed.