Ministrul Mediului discută strategii pentru extinderea pădurilor și gestionarea deșeurilor în Orhei

Astăzi, ministrul Mediului Iordanca-Rodica Iordanov a avut o întrevedere cu reprezentanți ai APL-urilor de gradul I și II, Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, Întreprinderilor cu gen de activitate în domeniul colectării, transportării, depozitării, prelucrării deșeurilor, Agenților economici beneficiari ai subsolului, care dețin în folosință și exploatează sectoarele de subsol, Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Orhei”, precum și ai Ocoalelor Silvice.

În cadrul acesteia a fost discutat modul în care este implementat Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor și Planul de acțiuni de realizare a acestuia pentru anii 2023 – 2028, situația exploatării și folosinței resurselor minerale pe teritoriul raionului precum și gestionarea managementului deșeurilor în Zona 6 (Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești).

La moment, în fondul forestier proprietate publică a statului gestionat de entitățile silvice din raionul Orhei, în anul 2023 au fost executate lucrări de regenerare artificială prin plantări/semănături directe pe suprafața de 3,0 ha, iar ajutorarea regenerării naturale, a fost executată pe suprafața de 30,0 ha.

Potrivit Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei în cadrul acțiunilor de Împădurire și Reîmpădurire pe teritoriul raionului Orhei, de către entitățile silvice din raza de activitate în anul 2023 au fost identificate și transmise pentru împădurire prin decizia consiliului local de către 5 primării, terenuri cu suprafața totală de 133,9 ha. În același context, Agenția Apele Moldovei în limita hotarelor teritorial administrative a raionului Orhei, a alocat terenuri pentru efectuarea lucrărilor de împădurire/reîmpădurire și crearea fâșiilor de protecție a râurilor pe o suprafață totală de 69,2 ha.

Un alt aspect important ce a fost abordat în cadrul ședinței l-a constituit Planul de acțiuni privind implementarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor pe anii 2023-2027. Anterior, în cadrul Proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova, pentru Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 6 (r-nul Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești), de către compania de consultanță a fost elaborat un Studiu de Prefezabilitate, în cadrul căruia au fost examinate potențiale terenuri care ar corespunde ca și amplasamente pentru depozite regionale.

La moment, Ministerul Mediului este în proces de relansare a procedurii de actualizare a Studiului de Fezabilitate existent în regiune, necesar pentru dezvoltarea proiectului sus-menționat. În acest sens, Ministerul poartă discuții cu partenerii externi în vederea identificării surselor financiare necesare pentru actualizarea Studiului, dar și disponibilitatea Băncii Europene de Investiții de a veni cu un suport în acest sens.

Ministrul Mediului Iordanca-Rodica Iordanov a mulțumit tutor pentru participarea și interesul manifestat și a reiterat prioritățile Ministerului pe care îl conduce pentru anul 2024. Astfel printre cele mai importante se regăsesc continuarea implementării Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru anii 2023-2032 prin plantarea arborilor/puieților și de reabilitare/promovare a vegetației forestiere pe încă cel puțin 7 mii ha de teren, continuarea dezvoltării cadrului de politici de mediu și reforma instituțională de mediu.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share