Alte știri

Modificările aduse la Legea insolvabilității au fost declarate neconstituționale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările adoptate la 16 decembrie 2020 la Legea insolvabilității, transmite MOLDPRES.

Judecătorii au reținut că viciile invocate de autorul sesizărilor, deputatul Lilian Carp, și anume lipsa unor dezbateri la adoptarea Legii contestate și imposibilitatea deputaților de a formula amendamente la proiectul de lege, pot afecta regulile parlamentare stabilite expres sau deduse implicit din articolele 73 și 74 din Constituție.

Astfel, pentru că la adoptarea Legii contestate Parlamentul nu a asigurat un echilibru corect între dreptul deputaților de a formula amendamente la proiectele de legi și principiul autonomiei parlamentare, Curtea a constatat că această lege contravine articolului 73 din Constituție.

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a admis sesizarea depusă de deputatul Lilian Carp.

Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 252 din 16 decembrie 2020 privind modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012.

Curtea a revigorat prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 în redactarea anterioară Legii nr. 252 din 16 decembrie 2020.

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.