Economic

Mold-Street: Guvernul Filip surprinde! Viteza cu care este recuperat miliardul a crescut de 2,5 ori!

Pinterest LinkedIn Tumblr

În trimestrul doi al acestui an cele trei bănci implicate in furtul miliardului au recuperat circa 112,5 milioane lei, arată un raport al Băncii Nationale a Moldovei (BNM). Valoarea sumelor încasate a crescut de 275 ori comparativ cu primul trimestru al acestui an și de aproape două ori fată de perioada respectivă a anului trecut, scrie Mold-Street.com.

1,25 milioane de lei pe zi
 
Potrivit BNM, din data retragerii licentelor (16.10.2015) Bäncii de Economii (BEM), Unibank și Bäncii Sociale pänä pe 30 iunie 2018, cele trei institutii financiare au incasat suma de 1,16 miliarde lei. Datele BNM relevä cä procesul de recuperare a ajuns la circa 125 milioane leiv fatä de circa jumätate de milion de lei in primul trimestru al acestui an. Cu o astfel de vitezä, cele 13 miliarde de lei rämase, ar putea fi recuperate in aproximativ 28,5 de ani.
 
BEM a rambursat doar 5,8% din sumă
 
Mold-Street scrie că cea mai proastä situatie se atestä la Banca de Economii, care a primit de la BNM 9,27 miliarde de lei, dar a rambursat pänä pe la finele lunii iunie circa 537 milioane lei, sau doar 5,8% din suma totalä. Altfel spus mai are de recuperat aproape 8,73 miliarde de lei.
 
Banca Socialä a primit 2,7 miliarde lei, dar a returnat circa 484 milioane lei, sau 17,90/0, iar Unibank din cele aproximativ 2,15 miliarde lei a recuperat 140 milioane lei, ceea ce reprezintä aproape 6,5% din suma primitä.
 
Dacä luäm in calcul plätile anterioare apoi s-au recuperat circa 1,21 miliarde lei, ceea ce reprezintä 876% din valoarea creditelor de urgentä asigurate cu garantii de stat in valoare de 14, 12 miliarde lei, acordate in perioada noiembrie 2014 — octombne 2015, de BNM celor trei institutii financiare
 

Potrivit BNM, lichidatorii celor trei bänci colaboreazä cu organele de anchetä organele judiciare, intreprind masuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate in proprietatea bäncilor și continuä lucrul cu debitorii, pentru achitarea creditelor de urgentä acordate de Banca Nationalä.

Noi dosare penale în valoare de trei miliarde lei

Datele BNM relevä cä in prezent in instantele de judecatä (banca are calitatea de reclamant) sunt pe rol 150 de actiuni privind recuperarea a 4767 miliarde lei din frauda bancarä. Totodatä 205 de debitori aflati in proces de insolvabilitate au de restituit peste 3, 72 miliarde de lei (suma validatä care urmeazä a fi restituitä). În același timp in gestiunea organelor de urmärire penalä se aflä 47 de dosare penale in valoare de 34712 miliarde lei (cu 2,77 millarde lei mai mult decät era la finele anului 2017).

Teoretic dacä datornicii ar avea bani și active disponibile dacä instanta acceptä pretentiile celor trei bänci, apoi „miliardul furat” e ca și rambursat chiar mai rämän bani.
 

BNM precizeazä cä „numärul valoarea dosarelor penale au fost grupate, fiind raportate de fiecare bancä separat, färä a lua in consideratie cä pot face obiectul aceleiaș investigatii”. Astfel existä deja 484 de titluri executorii aflate la executare, in valoare de 1 5,62 miliarde lei (circa 44% din valoarea pretentiilor).

Continuare pe: Mold-Street.com

loading...

Comments are closed.