Moldova avansează spre un registru modern al emisiilor poluante

În perioada 12-13 martie, 2024, la Tirana, Albania s-a desfășurat Atelierul subregional Îmbunătățirea Registrelor naționale al emisiilor și al transferului de poluanți (RETP) parte componentă a proiectului „Îmbunătățirea registrelor de emisii și transferuri de poluanți (PRTR) în țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova”.

Evenimentul a avut drept scop împărtășirea rezultatelor și experiențelor obținute în cursul implementării proiectului menționat, avansarea îmbunătățirii eliberării de poluanți la nivel subregional, precum și bunele practici între țările partenere a proiectului, altor țări din regiune și țările UE pentru a-și îmbunătăți practicile.

Din partea Republicii Moldova, la eveniment, au participat Dorin Poverjuc, directorul Agenției de Mediu, Cristina Grigoraș, specialist principal al direcției Monitoringul calității mediului din cadrul aceleiași instituții și Ion Marin, managerul proiectului, Eco Contact.

Reprezentanții țării noastre au relatat despre procesul de implementare a Registrelor de Emisii și Transferuri de Poluanți (PRTR), inițiat odată cu ratificarea Protocolului Convenției de la Aarhus, în anul 2013, și demarat prin stabilirea procesului de colectare a informațiilor privind emisiile și transferul de poluanți pe teritoriul țării.

Un alt aspect abordat l-a constituit Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți”, deținut de Agenția de Mediu, care necesită a fi modernizat întru realizarea sarcinilor care revin Agenției, mai ales în contextul implementării tuturor proceselor stipulate în actele legislative și ulterioara racordare a acestora la aquis-ul UE. De asemenea, reprezentanții Agenției prezenți la eveniment au făcut schimb de experiență privind PRTR-uri, raportarea E-PRTR și LCP și UE – pentru raportarea privind acordurile internaționale relevante și ODD-uri.

Proiectul este susținut de Agenția de Mediu Germană (UBA) și este implementat de Participatio Environmental Policy Advisory Ltd., cu Centrul Regional de Mediu din Albania, Centrul Regional de Mediu din BiH, Comunitatea Regională de Mediu din Montenegro și A.O. EcoContact din Republica Moldova.

Total
0
Shares
Total
0
Share