Moldovenii care închiriază locuințele prin Booking și Airbnb sunt obligați să anunțe Serviciul Fiscal de Stat

Booking și Airbnb

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile, inclusiv prin intermediul platformelor online Booking și Airbnb, au obligația să înregistreze contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele menționate supra sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, persoanele fizice respective achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Înregistrarea contractului poate fi făcută la Direcțiile deservire fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat sau electronic prin intermediul serviciului „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”. Alte metode sunt prin intermediul unei scrisori recomandate cu anexarea documentelor confirmative necesare, sau prin intermediul poștei electronice oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru a facilita această procedură, Serviciul Fiscal de Stat vă prezintă un ghid privind modalitățile de înregistrare a contractului de locațiune, sau în lipsa acestuia – a Declarație-cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare, precum și opțiunile de achitare a impozitului aferent.

Ghidul privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare poate fi consultat aici.

Total
0
Shares
Total
0
Share