Alte știri

Natalia Gavrilița și candidații ei nu au prezentat Parlamentului actele de identitate și alte documente obligatorii conform Legii Guvernului

Pinterest LinkedIn Tumblr

Natalia Gavrilița și candidații ei nu au prezentat Parlamentului actele de identitate și alte documente obligatorii conform Legii Guvernului pentru examinarea listei garniturii guvernamentale, anunță Vasile Bolea, președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, informează Telegraph.md

Din aceste motive, Comisia condusă de Bolea a fost în imposibilitatea de a stabili dacă Natalia Gavrilița și unele persoanele înaintate spre numirea lor în fruntea ministerelor întrunesc condițiile stabilite la art.16 din Legea Guvernului.

După cum a anunțat Bolea, premierul desemnat Gavrilița nu a prezentat nici copia propriului buletin de identitate, iar alți miniștri desemnați nu au prezentat dovada deținerii studiilor superioare sau cazierul judiciar.

Prin urmare, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a lăsat la latitudinea Legislativului să decidă asupra adoptării hotărârii cu privire la aprobarea Programului de guvernare și a Cabinetului de miniștri în frunte cu Natalia Gavrilița.

În replică, Litvinenco a spus că documentele solicitate nu sunt prevăzute de Constituție și art.16 din Legea cu privire la Guvern.

Bolea a explicat că, potrivit normei citate, poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
d) cunoaște limba română;
e) are studii superioare;
f) are o reputație ireproșabilă.

Poziția lui Bolea este susținută de articolul 16 din Legea Guvernului, care obligă candidații să se legitimeze în fața parlamentarilor, iar pentru acest exercițiu trebuie să prezinte documentul care demonstrează deținerea cetățeniei Republicii Moldova și a domiciliului în țara noastră (buletinul de identitate – n.r.), cazierul judiciar (de la MAI – n.r.), declarația cu privire la cunoașterea limbii române, dovada despre deținerea studiilor superioare (copia diplomelor – n.r.), certificatul de la CNA privind reputația ireproșabilă.

loading...

Comments are closed.