Noi măsuri de îmbunătățire a gestionării datoriei de stat

Executivul a aprobat, astăzi, un proiect de lege care are drept scop îmbunătățirea calității datelor privind statistica datoriei sectorului public și a gestionării datoriei de stat al Republicii Moldova, prin modificarea cadrului normativ existent. Este vorba despre modificarea Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat și a Legii privind achizițiile publice.

Astfel, Ministerul Finanțelor va avea dreptul să încheie contractele cu instituțiile financiare specializate care vor asigura intermedierea plasării valorilor mobiliare de stat (VMS) pe piețele externe și cu companiile specializate pentru acordarea asistenței juridice.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va putea încheia contracte și va colabora cu agențiile de rating pentru evaluarea ratingului de țară al Republicii Moldova și obligațiunilor financiare ale acesteia.

Totodată, modificările aprobate se referă la:

  • emisiunea VMS direct persoanelor fizice prin intermediul unei platforme electronice;
  • îmbunătățirea calității datelor privind statistica datoriei sectorului public prin consolidarea datelor și raportarea de către întreprinderile de stat/municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar public a informației privind garanțiile acordate;
  • stabilirea dreptului Ministerului Finanțelor de a efectua controale pe teren la dealerii primari. Această măsură fiind condiționată de necesitatea monitorizării și evaluării activității acestora;
  • reglementarea procesului de autorizare a contractării datoriei și emiterii garanțiilor de către unitățile administrativ teritoriale (UAT) prin specificarea condițiilor și etapelor contractării împrumuturilor și/sau acordării garanțiilor de către UAT;
  • îmbunătățirea gestionării datoriei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu bunele practici internaționale în domeniu, prin elaborarea de către Ministerul Finanțelor a Planului anual al împrumuturilor, care va include structura și volumele finanțării deficitului bugetului de stat pe anul respectiv.
Total
0
Shares
Total
0
Share