Noi modificări în domeniul alimentar: ANSA introduce folosirea ”Certificatului de sănătate”

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește că, începând cu data de 22.02.2024 intră în vigoare modificările la Legea nr.306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor, aprobate prin Legea nr. 373/2023 pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar).

Astfel, Certificatul de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale conținutului de nitrați în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală a fost abrogat și nu se va mai elibera. Acesta a fost înlocuit cu „Certificatul de sănătate”.

Certificatul de sănătate este un document opțional, eliberat  pentru produsele alimentare de origine nonanimală și pentru produsele alimentare compuse destinate exportului.

Documentul va fi eliberat în urma rezultatelor încercărilor de laborator, efectuate de laboratorul de referință sau de un laborator acreditat, prin care se confirmă corespunderea produselor alimentare cu reglementările din domeniul alimentar din țara de export. La efectuarea încercărilor de laborator, prelevările de probe se vor realiza de către autoritatea emitentă a certificatului, conform tarifelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.90/2018.

Prin Certificatul de sănătate, ANSA confirmă calitatea loturilor de produse alimentare și siguranța acestora cu cerințele țărilor de export. Actul poate fi eliberat cu titlu gratuit, iar termenul de valabilitate coincide cu termenul de valabilitate al produsului alimentar.

  • Pentru obținerea certificatului, solicitantul depune o cerere prin următoarele modalități:
  • Personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit, direct la ghișeul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în raza căruia își desfășoară activitatea;
  • Electronic, prin poșta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare);
  • Prin scrisoare recomandată;

Documentul integral poate fi vizualizat accesând Registrul de Stat al actelor juridice, la următoarea adresă.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share