Actualitate

Noi oportunități de instruire și de formare profesională au fost lansate la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni

Pinterest LinkedIn Tumblr

La Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni, a fost inaugurată, astăzi, Secția de Formare Continuă, ce va oferi tinerilor și angajaților, inclusiv, angajatorilor și producătorilor, o gamă extinsă de oportunități de instruire axate pe abordări inovatoare.

Noua subdiviziune a fost creată cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM”, Partea I și are obiectivul de a contribui la creșterea calității educației tehnice și profesionale în domeniul agroalimentar. De asemenea, Secția de Formare Continuă va fi focusată pe necesitățile de dezvoltare profesională ale viitorilor specialiști, pentru a le asigura o mai bună integrare pe piața muncii. Oferta educațională va include pentru început două programe de instruire: „Somelier” și „Turismul vitivinicol”, ce vor fi predate în baza curriculei elaborate în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului sălile de instruire de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație au fost renovate și dotate cu mobilier și echipamente moderne, respectând toate cerințele de mediu, precum și standardele de predare și învățare interactivă.

Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Mihail Machidon, prezent la evenimente, a accentuat importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova și a atragerii tinerilor în sector: „Modernizarea agriculturii naționale, pentru a deveni competitivă pe plan internațional, este posibilă doar prin fortificarea colaborării între instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și agenții economici”.

Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat că investițiile în dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, în special prin accelerarea creșterii economice și oferirea tinerilor de oportunități de studiu și integrare profesională, sunt o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.

În același context, Stella Avallone, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei în Republica Moldova, a menționat că Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o gamă largă de activități în domeniul economiei, al securității, educației și culturii. Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare are drept direcții de intervenție: învățământul profesional și incluziv, protecția mediului, asigurarea accesului la resurse de apă și adaptarea la schimbările climatice, precum și guvernanța, statul de drept și consolidarea păcii. Excelența Sa s-a referit la importanța reformei instituționale inițiate de proiectul „DevRAM”, Partea I, ce a presupus revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, reconceptualizarea procesului educațional și a sălilor de clasă, crearea de sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali. În aceeași ordine de idei, oficialul a menționat că în perioada anilor 1997-2019, Austria a oferit țării noastre asistență pentru dezvoltare în valoare de aproximativ 58 de milioane Euro.

Secția de Formare Continuă a fost creată în baza rezultatelor „Raportului de evaluare a necesităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar”, realizat de proiectul „DevRAM”, Partea I în 2018.

loading...

Comments are closed.