Noul Cod Vamal al Republicii Moldova a intrat în vigoare

Începând de astăzi, 1 ianuarie 2024, a intrat în vigoare noul Cod Vamal al Republicii Moldova, obiectivul căruia este uniformizarea și armonizarea legislației vamale naționale cu cea a Uniunii Europene, informează Serviciul Vamal.

“Implementarea noului Cod Vamal reprezintă unul dintre principalele angajamente asumate odată cu obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE. Noua legislație vamală racordată la acquis-ul european va oferi agenților economici mai multe facilități, servicii digitalizate și reducerea birocrației”, susține instituția citată.

Printre beneficiile și inovațiile noii legislații în domeniul vamal enumerăm:

– eliminarea taxelor pentru procedurile vamale și amânarea plății taxelor vamale;
– reducerea costurilor și a timpului de vămuire;
– validare automată a declarațiilor vamale la export;
– digitalizarea și automatizarea proceselor;
– interacțiune fizică redusă cu funcționarii vamali;
– posibilitatea declarării verbale pentru anumite categorii de mărfuri;
– reducerea costurilor și întârzierilor legate de declararea mărfurilor;
– declararea trimiterilor poștale la distanță;
– declararea până la 999 de mărfuri pe o singură declarație vamală (în prezent 99);
– diminuarea riscurilor de fraudă și incidentelor de integritate, prin monitorizarea online a operațiunilor vamale.

“Adaptarea la noile reglementări reprezintă o provocare atât pentru Serviciul Vamal, cât și pentru comunitatea de afaceri, însă prin conlucrare și efort comun cu toate părțile interesate vom asigura implementarea cu succes a un sistem vamal orientat spre eficiență, operativitate, interconectare cu sistemele europene, creând condiții echitabile și atractive în activitatea de antreprenoriat”, conchide SV.

Total
0
Shares
Total
0
Share