Numărul turiștilor străini care au vizitat Republica Moldova a crescut cu 53%, în perioada ianuarie-martie

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024 numărul de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a constituit 54,4 mii persoane (cu 22,3% mai mult față de ianuarie-martie 2023), din care:

turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat7,8 mii persoane (+53,3% față de ianuarie-martie 2023);

turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) – 30,6 mii persoane (+7,6%);

turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 16,0 mii persoane (+46,0%).

În perioada analizată, turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere în numărul total de turiști și excursioniști, revenindu-le, respectiv, 56,2% și 29,5%, iar turismului receptor – 14,3%.

Evoluția numărului de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori, pe categorii de turism, se caracterizează prin următoarele date:

Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) după scopul vizitelor se prezintă în tabelul 1.

Turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară).

În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism – cu 53,3% față de ianuarie-martie 2023 și a constituit 7,8 mii vizitatori. Majoritatea din vizitatori (circa 95,0%) au fost excursioniști (vizitatori de o zi ), care au sosit în scop de odihnă, recreere și agrement. Ponderi mai însemnate au revenit vizitatorilor din România (59,1% din total cetățeni străini primiți în țară), Italia (18,6%), Ucraina (7,1%) și Turcia (3,0%). În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști-zile cu 22,3% față de ianuarie-martie 2023, iar durata medie a sejurului în țară a turiștilor străini a rămas fără schimbare – de 4,4 zile.

Turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate).

În ianuarie-martie 2024 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism – cu 7,6% față de ianuarie-martie 2023 și a constituit 30,6 mii persoane. Majoritatea covârșitoare (98,4%) au călătorit în scopuri de odihnă, recreere și agrement. Cetățenii moldoveni au preferat să călătorească în Egipt (33,1% din total plecați în străinătate), România (28,2%), Turcia (11,2%), Bulgaria (6,6%), Emiratele Arabe Unite (4,0%) și Italia (3,0%). Numărul de turiști-zile în ianuarie-martie 2024 a crescut cu 4,3% față de ianuarie-martie 2023. Durata medie a sejurului turiștilor moldoveni peste hotare in perioada analizată s-a diminuat și a constituit 5,9 zile față de 6,2 zile în ianuarie-martie 2023.

Turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic). În ianuarie-martie 2024 numărul vizitatorilor participanți la turismul intern a crescut cu 46,0% față de ianuarie-martie 2023 și a totalizat 16,0 mii persoane, majoritatea (76,4%) fiind vizitatori de o zi (excursioniști). Deplasarea rezidenților moldoveni în interiorul țării, în scop turistic, a fost organizată, în special, de agențiile de turism și turoperatorii din municipiul Chișinău (51,2%), regiunile de dezvoltare Centru (34,6%) și Sud (13,4%).

În ianuarie-martie 2024, încasările agențiilor de turism și turoperatorilor au constituit 362,5 mil. lei (cu 5,3% mai mult față de perioada respectivă a anului trecut), din care: din turismul receptor – 7,9 mil. lei (+15,3%); din turismul emițător – 322,2 mil. lei (+7,2%); din turismul intern – 32,4 mil. lei (-12,5%).

Total
0
Shares
Total
0
Share