Politic

O normă din legea Comisiei pre-vetting este neconstituțională, a decis CC

Pinterest LinkedIn Tumblr

Marți, 14 februarie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 5 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, lege scrisă și adoptată de către PAS.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a admis excepţiile de neconstituţionalitate ridicate de avocatul Petru Balan, în interesele judecătoarei Angela Bostan, parte în dosarul nr. 3-1/2023, în interesele judecătorului Sergiu Osoianu, parte în dosarul nr. 3-6/2023 și în interesele judecătoarei Ecaterina Buzu, în dosarul nr. 3-7/2023, de avocații Rodion Tocan și Marian Bucătaru, în interesele judecătorului Iurie Bejenaru, parte în dosarul nr. 3-2/2023, de judecătorul Vladislav Holban, parte în dosarul nr. 3-4/2023, de avocatul Nicolae Leșan, în interesele judecătorului Vitalie Stratan, parte în dosarul nr. 3-3/2023, pendinte la Curtea Supremă de Justiție, în fața completului de judecată special instituit pentru examinarea contestațiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei independente de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor.

Curtea a declarat neconstituțional textul „dacă constată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării de către candidat” din articolul 14 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Totodată, Curtea a reținut că până la modificarea legii de către Parlament, completul special al Curții Supreme de Justiție, la examinarea contestațiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei de evaluare, va putea dispune reevaluarea candidaților nepromovați dacă va constata că în cadrul procedurii de evaluare au fost admise erori procedurale grave de către Comisia de evaluare, care afectează caracterul echitabil al procedurii de evaluare, și că există circumstanțe care puteau conduce la promovarea evaluării de către candidat.

În motivarea sa, Curtea a notat că legea trebuie să prevadă un remediu în cazurile în care candidatului nu i-au fost asigurate drepturile procedurale în cadrul procedurii de evaluare. În funcție de eventualele carențe procedurale admise la etapa evaluării, de natura dreptului procedural afectat, precum și de circumstanțele particulare ale cauzei, neasigurarea unui drept procedural poate fi considerat o problemă centrală a litigiului. În această cauză, Curtea a observat că dispozițiile contestate nu le permit candidaților nepromovați să solicite reluarea procedurii de evaluare în cazul în care decizia Comisiei de evaluare este afectată de vicii procedurale grave.

Curtea a observat că la limitarea controlului judiciar al deciziilor Comisiei de evaluare legislatorul nu a avut în vedere nici faptul că împotriva deciziilor în discuție legea prevede o singură cale de atac. După epuizarea remediului din fața completului special, candidatul nu va putea pune în discuție în fața altui organ jurisdicțional încălcarea drepturilor sale procedurale la etapa evaluării. Acest fapt presupune că viciile în discuție nu vor fi examinate de nicio autoritate jurisdicțională, indiferent de gravitatea încălcărilor admise la evaluarea candidatului.

Motivarea Curții este publicată aici.

loading...

Comments are closed.