Actual

Oleg Bucinschi, inspector în cadrul Serviciului Vamal, riscă să-și piardă locul de muncă, după un control ANI

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele lui Oleg Bucinschi, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către un inspector din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

În baza unei sesizări, inspectorul de integritate a inițiat procedura de control pe numele acestuia în cadrul căruia s-a stabilit că – subiectul vizat a deținut simultan și contrar legislației, funcția de inspector principal în cadrul Serviciului Vamal și calitate de co-fondator cu cota parte de 30% în capitalul social dintr-o firmă care activează în domeniul comerțului.

Inspectorul vamal ar fi admis această stare de incompatibilitate, începând cu anul 2011 până în prezent, fără a întreprinde vreo acțiune de soluționare a acestei neconformități, în termenii stabiliți de legislație, prin transmiterea în administrare fiduciară unei alte persoane cele 30 % cotă-parte din firmă.

În cadrul controlului inițiat, fiindu-i acordat dreptul de a-și expune opinia, inspectorul vamal nu a putut argumenta cu probe concludente motivul pentru care nu a acționat pentru a-și soluționa starea de incompatibilitate admisă.

Astfel, inspectorul de integritate a considerat că inacțiunile funcționarului vamal constituie temei pentru a sesiza Serviciul Vamal în vederea inițierii procedurii de încetare a raporturilor de muncă. Acest fapt urmând să se întâmple doar dacă actul de constatare emis va rămâne definitiv.

La fel, în privința inspectorului vamal se va aplica interdicția de a exercita o funcție publică pentru o perioadă de 3 ani, inclusiv includerea acestuia în Registrul interdicțiilor.

Inspectorul vamal are dreptul de a contesta actul emis de ANI în instanța de judecată.

loading...

Comments are closed.