Actual

Olga Cebotari a discutat cu responsabilii instituționali despre gradul de realizare a Programului național pentru implementarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Olga Cebotari, a convocat astăzi o ședință online cu instituțiile responsabile de aplicarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU pentru anii 2018-2021 și a Planului de acțiuni aprobat în acest sens, cu participarea la nivel de factori decizionali și implicarea activă în acest exercițiu și a Reprezentantei UN Women în Republica Moldova, Dominika Stojanoska.

Au fost trecute în revistă progresele înregistrate în implementarea măsurilor preconizate în documentul programatic menționat, dificultățile și provocările întâmpinate pe parcurs, în special în contextul vulnerabilităților provocate de declanșarea și evoluția pandemiei COVID-19.

Exponenții instituțiilor naționale responsabile au enunțat eforturile întreprinse în vederea atingerii indicatorilor de progres trasați, realizării obiectivelor la cele 8 bariere identificate și formulate, precum și au argumentat cauzele și problemele înfruntate în proces ce au făcut imposibilă realizarea integrală a unor acțiuni propuse.

Viceprim-ministrul a accentuat indispensabilitatea mobilizării tuturor capacităților instituționale în vederea finalizării cu succes a procesului de implementare a Programului național și a Planului de acțiuni pentru realizarea acestuia, precum și a demarării măsurilor necesare în vederea planificării celei de-a doua etape de promovare a unui nou Program pe această dimensiune.

Din partea UN Women în Republica Moldova a fost exprimată deplina deschidere și existența unei expertize constante întru consolidarea eforturilor autorităților naționale de implementare a dezideratelor stabilite, de planificare a priorităților pentru perioada imediat următoare și de elaborare a noului Program menit să asigure continuitatea și dezvoltarea activităților inițiate.

loading...

Comments are closed.