Alte știri

OPINIE // Olesea Stamate este un consilier prost și absolut incompetent

Pinterest LinkedIn Tumblr

La sfatul consilierului prezidențial Olesea Stamate, președintele Maia Sandu i-a expediat lui Ion Chicu un răspuns prin care îl anunță că ea nu acceptă să emită decretul privind actul de demisie a miniștrilor Dumbrăveanu, Pușcuța și Usatîi (vezi mai jos). În scrisoarea sa, Maia Sandu spune că legea specială nu permite demisia miniștrilor din cadrul unui Cabinet de miniștri aflat deja în demisie. Procedural, răspunsul Maiei Sandu a fost elaborat sau consultat și cu Olesea Stamate, consilierul în domeniul justiției.

Examinând răspunsul Maiei Sandu, înțelegem că Olesea Stamate nu a luat în vedere prevederile art.18 din Legea cu privire la Guvern, care stipulează:

  1. demisia ministrului se aduce doar la cunoștința premierului;
  2. demisia este irevocabilă din momentul acceptării de către premier;
  3. șeful statului este informat despre demisie, iar in acest sens este emis un decret prin care se ia act.

Stamate nu a luat în vedere nici prevederile art.5 și 7 din Codul Muncii al Republicii Moldova, care stipulează în mod expres și obligatoriu:

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea

Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, sînt următoarele:

b) interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în domeniul raporturilor de muncă.

Articolul 7. Interzicerea muncii forţate (obligatorii)

(1) Munca forţată (obligatorie) este interzisă.

(2) Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără consimţămîntul acesteia.

Mai grav, Stamate nu a citit nici art.44 din Constituție:

Articolul 44. Interzicerea muncii forţate

(1) Munca forţată este interzisă.

Prin urmare, interpretarea făcută de Olesea Stamate, dar expusă de către Maia Sandu, este una abuzivă și contrară normelor imperative din legislația națională, din Constituției și din Acordurile internaționale la care țara noastră este parte.

Este de menționat că Stamate este și autoarea modificărilor anticonstituționale a Legii cu privire la procuratură.

Așadar, în mod clar și irevocabil, având în vedere și cele expuse supra, înțelegem că Stamate este un consilier prost și absolut incompetent, dar pusă la conducerea statului.

Autor:

Corneliu Gandrabur, gandrabur.md

loading...

Comments are closed.