Până în 2025, în Moldova va fi instituit un sistem de colectare separată a deșeurilor

Membrii Comisiei mediu, climă și tranziție verde au examinat, în cadrul consultărilor publice, proiectul de modificare a Legii privind deșeurile. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului și își propune armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. La discuții au participat reprezentanții autorităților statului, mediului de afaceri și ai societății civile.

Documentul propune introducerea mai multor definiții, precum cele de deșeuri nepericuloase, deșeuri municipale, deșeuri provenite din activități de construcție și demolări, deșeuri alimentare, ale operațiunilor de valorificare materială, ale rambleierii și ale schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. De asemenea, actul normativ clarifică procedura de încetare a statutului de deșeu și stabilește măsurile pentru prevenirea generării deșeurilor.

Pentru a crește ratele de pregătire pentru reciclarea și reutilizarea deșeurilor, autoritățile trebuie să asigure o mai bună respectare a obligației de a colecta separat deșeurile. În acest sens, proiectul prevede că autoritățile administrației publice au obligația de a institui, până în 2025, un sistem de colectare separată a deșeurilor, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă. Totodată, în proiect sunt incluse reglementări suplementare pentru administrarea serviciului de gestionare a deșeurilor municipale.

Documentul propune revizuirea normei privind autorizarea activității de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin eliberarea autorizațiilor de mediu, contra cost, precum și stabilirea pentru sistemele colective a cerințelor pentru organizarea gestiunii colective a deșeurilor de ambalaje. Adițional, în proiect sunt incluse prevederi noi ce stabilesc activitatea de comercializare și intermediere a activităților de tratare a deșeurilor, în vederea asigurării trasabilității operațiunilor de gestionare a deșeurilor, astfel se intenționează prevenirea formării de stocuri de deșeuri abandonate sau gestionate neadecvat.

În proiect sunt reglementate și cerințele pentru instalațiile autorizate în colectarea, stocarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor. De asemenea, sunt stabilite responsabilitățile subiecților implicați în gestionarea deșeurilor (producătorii de deșeuri, operatorii instalației de gestionare a deșeurilor), precum și în cazul încetării activității de gestionare a deșeurilor. Alte prevederi a proiectului vizează obligațiile vânzătorilor de ambalaje în sistemul depozit; cerințele față de administratorul sistemului de depozit a ambalajelor reutilizabile și administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje de unică folosință.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul a fost elaborat ca urmare a necesității de a îmbunătăți cadrul normativ în domeniu, în special în contextul reglementării activităților de gestionare a deșeurilor prin autorizare, notificare, înregistrarea și implementarea responsabilității extinse a producătorului.

Total
0
Shares
Total
0
Share