Social

Părinții din Moldova care își dau copii în clasa întâi vor avea liber în prima zi de școală

Pinterest LinkedIn Tumblr

Părinţii care au copii în clasele I pot beneficia de o zi liberă la începutul anului școlar. Aceeași regulă este valabilă pentru sfîrșitul anului de studii. Prevederile sînt incluse în Convenţia colectivă „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, în vigoare de pe data de 26 iunie, 2015. Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toate unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

Această prevedere a fost introdusă și promovată la insistența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Responsabil de această aplicare legală este angajatorul. În context, părintele trebuie să scrie o cerere în care să facă trimitere la această prevedere. Pînă în 2015, prevederea era valabilă doar pentru mame.

Codul Muncii (art. 48, al. 2) prevede că, la angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziţie, suplimentar, convenţiile colective care-i sînt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.

În cazul în care angajatorul nu-şi onorează angajamentele, salariatul se poate adresa la oficiile teritoriale ale Inspectoratului de Stat al Muncii. Responsabilii vor efectua un control și, în caz de depistare a încălcării legislației, vor aplica o amendă angajatorului.

Totodată, dacă părțile conflictului (în cazul dat, angajatorul și părintele) nu au ajuns la o înţelegere sau nu sînt de acord cu decizia comisiei de conciliere, acestea sînt în drept să depună o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.

Amintim că elevii din Republica Moldova vor începe anul de studii luni, pe 3 septembrie, întrucît prima zi de toamnă cade într-o zi de sîmbătă.

loading...

Comments are closed.