Parlamentarii vor examina proiectul de lege care prevede crearea sistemului judecătoresc anticorupție

Cauzele de corupție vor fi examinate de către o instanță de judecată specializată. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități și va fi propus spre adoptare în prima lectură în plenul Parlamentului.

PROIECTUL de lege cu privire la sistemul judecătoresc anticorupție și modificarea unor acte normative a fost elaborat de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Inițiativa legislativă are drept scop consolidarea eforturilor în lupta cu fenomenul corupției și asigurarea calității și promptitudinii judecării cauzelor penale pe acte de corupție și a celor conexe.

Potrivit proiectului, sistemul judecătoresc anticorupție va include trei componente: Judecătoria Anticorupție, Colegiul anticorupție al Curții de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție. Judecătoria Anticorupție va examina ca instanță de fond toate cauzele penale de corupție sau conexe, precum și legalitatea actelor emise de Autoritatea Națională de Integritate în cazul constatării diferențelor substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile și averea dobândită și cererile de confiscare a averii nejustificate în folosul statului. Propunerea este ca la Judecătoria Anticorupție să activeze 15 judecători.

Proiectul de lege mai prevede crearea, în cadrul Curții de Apel Chișinău, a Colegiului anticorupție, care va judeca apelurile și recursurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de Judecătoria Anticorupție. La Colegiul anticorupție al Curții de Apel Chișinău vor fi șase judecători.

Judecătorii Anticorupție și ai Colegiului anticorupție al Curții de Apel Chișinău vor fi selectați prin concurs public, organizat în două etape – preselecția candidaților de către o comisie instituită ad-hoc de Consiliul Superior al Magistraturii și selecția candidaților de către CSM din rândul candidaților eligibili. Comisia de preselecție instituită ad-hoc de CSM va fi formată din șase membri – trei experți internaționali propuși de partenerii de dezvoltare și trei reprezentanți ai societății civile, numiți de CSM. După ce va desemna câștigătorii concursului public, CSM va înainta Președintelui Republicii Moldova propunerea de numire sau de transfer în funcție a judecătorilor. Aceștia vor putea fi numiți sau transferați pe un termen de șase ani.

De asemenea, proiectul de lege conține criteriile de selecție a judecătorilor care vor activa în cadrul Judecătoriei Anticorupție și în cadrul Colegiului anticorupție al Curții de Apel Chișinău. Nu vor putea fi numite în această funcție persoanele care, în ultimii șapte ani, au activat în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit documentului, candidații la funcția de judecător al Judecătoriei Anticorupție vor trebui să întrunească mai multe condiții cumulative: să aibă cel puțin cinci ani efectiv lucrați în calitate de judecător în Republica Moldova sau în străinătate sau să aibă o experiență de cel puțin zece ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală; să aibă reputație ireproșabilă, în privința acestora să nu existe suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de corupție, ale celor conexe sau ale faptelor coruptibile în contextul Legii integrității; să corespundă criteriilor de integritate financiară sau etică.

La funcția de judecător al Colegiului anticorupție al Curții de Apel Chișinău va putea candida persoana care are cel puțin șase ani lucrați în calitate de judecător în Republica Moldova sau în străinătate, sau are o experiență de cel puțin 12 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin șase ani în funcția de procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. De asemenea, candidatul trebuie să aibă o reputație ireproșabilă.

După adoptare, proiectul de lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor care se referă la competențele Judecătoriei Anticorupție și ale Colegiului anticorupție al Curții de Apel Chișinău. Acestea vor intra în vigoare după ce cele două instituții își vor începe activitatea. Pentru asta, Președinta Republicii Moldova va numi, la propunerea CSM, cel puțin cinci judecători la Judecătoria Anticorupție și cel puțin patru judecători la Colegiul anticorupție al Curții de Apel Chișinău.

Inițiativa legislativă urmează a fi examinată în ședința plenară a Parlamentului

Total
0
Shares
Total
0
Share