Parlamentul a adoptat în lectura a doua legea privind amalgamarea voluntară a unităților administrative

PROIECTUL de lege privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost adoptat în lectura a doua. Documentul a fost susținut de 52 de deputați.

Noua lege are ca scop crearea unui cadru normativ necesar pentru amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi în vederea consolidării capacităților administrative ale autorităților publice locale și prestarea serviciilor publice de calitate și accesibile populației. Potrivit proiectului, amalgamarea voluntară presupune comasarea benevolă a două sau a mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate/comune și orașe/municipii), în baza deciziilor consiliilor locale, cu respectarea unor condiții, criterii și proceduri. Astfel, în condițiile de bază ale amalgamării voluntare se prevede că teritoriul unității administrativ-teritoriale amalgamate trebuie să fie continuu, cu un număr al populației de minimum 3000 de locuitori, iar distanța de la centrul administrativ al UAT amalgamate până la centrul oricărei dintre unitățile care o formează nu trebuie să depășească 25 de kilometri. Printre criteriile de selectare a centrului administrativ al UAT amalgamate se numără demografia (UAT cu cel mai mare număr de locuitori), capacitatea fiscală raportată pe locuitor, precum și capacitatea de furnizare a serviciilor publice.

Procesul de amalgamare voluntară va fi inițiat în baza deciziilor consiliilor locale ale unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi, adoptate cu votul majorității consilierilor aleși, la propunerea primarului, a 1/3 din numărul consilierilor aleși sau a 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în unitatea respectivă. Autoritățile administrației publice centrale vor oferi suport informațional, organizatoric, metodologic și financiar pentru realizarea amalgamării voluntare. În acest sens, va fi instituit Fondul de amalgamare voluntară a localităților, mijloacele căruia vor fi utilizate pentru acordarea următoarelor tipuri de stimulente financiare: transferuri cu destinație specială pentru pregătirea procesului de amalgamare voluntară; transferuri cu destinație specială pentru dezvoltarea infrastructurii în UAT amalgamate, precum și transferuri pentru susținerea bugetelor UAT amalgamate.

Proiectul de lege cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost elaborat de Cancelaria de Stat, în cooperare cu partenerii de dezvoltare, fiind parte a Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023 – 2030.

 

Total
0
Shares
Total
0
Share