Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, modificări la Codul cu privire la știință și inovare

Deputații au votat, în lectura a doua, proiectul de modificare a Codului cu privire la știință și inovare.

DOCUMENTUL prevede crearea Consiliului Consultativ pentru Știință și Tehnologie, care va oferi consultanță autorității administrației publice centrale, responsabilă de elaborarea politicilor în domeniile cercetării și inovării, pentru dezvoltarea și finanțarea sistemului de cercetare și inovare. Din componența Consiliului vor face parte reprezentanți ai organelor centrale de specialitate ale statului, precum și personalități științifice recunoscute la nivel național și internațional.

O altă prevedere a proiectului se referă la finanțarea instituțională în domeniile cercetării și inovării. Astfel, de finanțare instituțională vor putea beneficia organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituțiile de învățământ superior publice, pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal. Finanțarea urmează a fi corelată cu resursele umane, infrastructura de cercetare și performanța instituțională.

Modificările aprobate se referă și la evaluarea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării și a personalului științific și științifico-didactic, care este organizată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Finalitatea evaluării este clasificarea organizațiilor pe niveluri de performanță și capacitate, care se va lua în considerare la stabilirea finanțării instituționale.

Proiectul de modificare a Codului cu privire la știință și inovare, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, a fost votat de 67 de deputați.

Total
0
Shares
Total
0
Share