Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Consiliului pentru egalitate în 2023

Raportul de activitate al Consiliului pentru egalitate în 2023 a fost audiat în cadrul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului. Informația a fost prezentată de președintele Consiliului pentru egalitate, Ian Feldman.

Astfel, pe parcursul anului trecut, Consiliul pentru egalitate a recepționat 261 de plângeri privind eventuale fapte de discriminare. Datele prezentate arată că 55 % dintre autorii plângerilor sunt bărbați.

De asemenea, numărul locuitorilor din mediul rural, care s-au plâns de presupuse fapte de discriminare, este în descreștere. În 2022, indicatorul înregistrat a fost de 39 %, iar în 2023 a scăzut până la 21 %. Cele mai multe dintre cereri au fost scrise în limba română, 70 – în limba rusă, iar o plângere a fost scrisă în limba engleză.

De menționat că, în urma examinării plângerilor, Consiliul pentru egalitate a constatat faptul discriminării în 27 dintre ele. În restul cazurilor, plângerile au fost declarate inadmisibile, pentru că nu întruneau elementele constitutive ale discriminării, au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripție sau nu țineau de competența Consiliului. Respectiv, faptele de discriminare au vizat accesul la bunuri și servicii disponibile publicului, relațiile de muncă, domeniul justiției sau lezarea demnității. Comparativ cu anii precedenți, în anul 2023 nu au fost emise decizii de constatare în domeniul educației.

Raportul mai conține informații despre implementarea recomandărilor formulate de Consiliul pentru egalitate în 2022. Respectiv, din 95 de recomandări, doar 21 % au fost implementate, iar 50 % au fost contestate.

În baza Raportului prezentat, Comisia drepturile omului și relații interetnice a elaborat un PROIECT de hotărâre, care conține recomandări adresate Consiliului pentru egalitate, precum și altor instituții ale statului.

Astfel, Consiliul pentru egalitate urmează să monitorizeze procesul de implementare a legislației în domeniu, a politicilor publice, precum și autoritățile în contextul standardelor privind nediscriminarea. De asemenea, se recomandă ca instituția să realizeze o evaluare a impactului în materie de egalitate și nediscriminare a proiectelor de acte normative și de politici publice, prin prezentarea avizelor consultative.

Total
0
Shares
Total
0
Share